சனி பகவான் காரகத்துவம் | Sani Graha Karakathuvam

சனி பகவான் காரகத்துவம் | Sani Graha Karakathuvam

நவ கிரகங்களில் கர்ம காரகன் என்று சொல்லக் கூடிய சனி பகவானின் கிரக காரகங்கள் என்ன என்பதைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

 • ஜாதகரின் செயல்திறன்,
 • தொழில்,
 • தந்தைவழி வர்க்கம், தாழ்ந்தவர்கள்,
 • இழி தொழில் புரிபவர்கள்,
 • சோம்பேறிகள்,
 • மந்தம்,
 • தாமதம்,
 • தடை,
 • நஷ்டம்,
 • விரக்தி,
 • உடல் பலவீனம்,
 • முடம்,
 • கர்ம வினைகள்,
 • தாழ்ந்தவர்கள் நட்பு தொடர்பு,
 • அடிமை வேலை,
 • கூலி வேலை,
 • உடல் உழைப்பு,
 • இரும்பு இயந்திரத்தொழில்,
 • தொழிற்சாலை பணிகள்,
 • அரசின் சுகாதாரப் பணிகள்,
 • திருட்டு, மறதி, அசதி,
 • வாயு தொல்லை, குடலிறக்கம்,
 • முழங்கால் மூட்டு வலி, பாத வலி,
 • பழைய வீடு வாகனம்,
 • சகோதரன்,
 • சித்தப்பா,
 • கம்பளி ஆடைகள்,
 • எண்ணெய்,
 • நிலக்கரி,
 • சுழல் காற்று,
 • துன்பம்,
 • துக்கம்,
 • சட்டம்,
 • வளவளாவென பேசுதல்,
 • முதியோர்,
 • நேர்மை
 • கருப்பு நிறம்,
 • சாம்பல், சூதாட்டம்.