கடன் தொல்லை நீங்க| Kadan Thollai Theera

கடன் தொல்லை நீங்க| Kadan Thollai Theera

வியாழக்கிழமைகளில் தட்சிணா மூர்த்திக்கு மாப்பொடியால் அபிசேகம் செய்தால்

  • செல்வ வளம் பெருகும்.
  • கடன் தொல்லைகள் அகலும்.