Category «Devotional Songs Lyrics»

Pullai Piravi Thara Venum – Lord Krishna Songs

புல்லாய் பிறவி தர வேணும் கண்ணா பல்லவி புல்லாய் பிறவி தர வேணும் கண்ணா புனிதமான பலகோடி பிறவி தந்தாலும் பிரிந்தாவனமிதில் ஒரு புல்லாய்…. அனுபல்லவி புல்லாகிலும் நெடுநாள் நில்லாது, ஆதலினால் கல்லாய் பிறவி தர வேணும், கண்ணா, கமலா மலரினைகள் அணைய, எனது உள்ளம், புலகித முற்றிடும் பவ மத்திடுமென சரணம் ஒரு கணம் உன் பதம் படும் எந்தன் மேலே மரு கணம் நான் உயர்வேன் மென் மேலே திருமேனி என் மேலே அமர்ந்திடும் …

Senru Vaa Nee Radha – Lord Krishna Songs

சென்று வா நீ ராதே இந்தப் போதே சென்று வா நீ ராதே இந்தப் போதே இனி சிந்தனை செய்திட நேரமில்லையடி கன்று பசு மேய்க்கும் நாட்டத்திலே அவரை காண வரும் ஆயர் கூட்டத்திலே சற்று நின்று பேச என்றால் நேரமில்லையடி நேரில் வர ஒரு தோதுமில்லையடி சொன்னாலும் புரியாதே -உனக்கு தன்னாலும் தோன்றாதே அந்த மன்னனை நம்பாதே அந்த மாயன் வாக்கு எல்லாம் மண் தின்ற வாய்தானே     உல(வசந்தா)கை அளந்தோர்க்கு உன்னிடம் வந்தொரு …

Pal Vadiyum Mugam Ninainthu – Lord Krishna Songs

பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைந்தென் உள்ளம் பால்வடியும் முகம் நினைந்து நினைந்தென் உள்ளம் பரவச மிக வாகுதே (கண்ணா) நீலக்கடல் போலும் நிறத்தழகா -கண்ணா எந்தன் நெஞ்சம் குடி கொண்டு அன்று முதல் இன்றும் எந்த பொருள் கண்டும் சிந்தனை செல்லாதொழிய (பால்வடியும்) வான முகட்டில் சட்று மனம் வந்து நோக்கினும் (உன்) மோன முகம் வந்து தோனுதே தெளிவான தண்ணீர் தடத்தில் சிந்தனை மாறினும் (உன்) சிரித்த முகம் வந்து காணுதே கானக் குயில் குரலில் …

Yarenna Sonnalum Anjatha – Lord Krishna Songs

யாரென்ன சொன்னாலும் அஞ்சாத நெஞ்சமே பல்லவி யாரென்ன சொன்னாலும் அஞ்சாத/அஞ்சாதே நெஞ்சமே ஐயன் கருணையைப் பாடு – ராக ஆலாபனமுடனும் பாடு – முடிந்தால் அடவோடும் ஜதியோடும் ஆடு அருமையென வந்தப் பிறவிகளோ பல ஆயிரம் தந்தாலும் வருமோ ஆதலின் அனுபல்லவி நாரத நாதமும் வேதமும் நாண நாணக் குழல் ஒன்று ஊதுவான் நீரதக் கழல் ஆட கோபியரும் பாட நேர் நேர் என சொல்லித் தானாடுவான் – அந்த அய்யன் கருணையைப் பாடு சரணம் தோலை …

Kulaluthi Manamellam – Lord Krishna Songs

குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட குழலூதி மனமெல்லாம் கொள்ளை கொண்ட பின்னும் குறை ஏதும் எனக்கேதடி ( தோழி/சகியே) அனுபல்லவி அழகான மயிலாடவும் (மிக) காற்றில் அசைந்தாடும் கொடி போலவும் மத்யம கால சாஹித்யம் அகமகிழ்ந்துலகும் நிலவொளி தனிலே தனைமறந்து புள்ளினம் கூட அசைந்தாடி மிக இசைந்தோடி வரும் நலம் காண ஒரு மனம் நாட தகுமிதி (/தகுமிகு) என ஒரு பதம் பாட தகிட ததிமி என நடமாட கன்று பசுவினமும் நின்று புடைசூழ என்றும் …

Thaye Yasotha – Lord Krishna Songs

தாயே யசோதா உந்தன் ஆயர் குலத்துதித்த மாயன் தாயே யசோதா (alt:யசோதே) உந்தன் ஆயர் குலத்துதித்த மாயன் கோபால கிருஷ்ணன் செய்யும் ஜாலத்தை கேளடி தையலை கேளடி உந்தன் பையனை போலவே இந்த வையகத்தில் ஒரு பிள்ளை அம்மம்மா நான் கண்டதில்லை காலினில் சிலம்பு கொஞ்சக்-கைவளை குலுங்க – முத்து மாலைகள் அசைய தெரு வாசலில் வந்தான் வானோர்களெல்லாம் மகிழ மானிடரெல்லாம் புகழ (alternate :காலசைவும் கையசைவும் தாளமோடிசைந்து (=தாளமோடு இசைந்து) வர) நீல வண்ணக் (alt: …

Athiva Allathivo Shree Hari – Lord Vishnu Songs

அதிவோ அல்லதிவோ ஶ்ரீ ஹரி வாஸமு அதிவோ அல்லதிவோ ஶ்ரீ ஹரி வாஸமு பதிவேல சேஷுல படகல மயமு அதெ வேம்கடாச்சல மகிலோன்னதமு அதிவோ ப்ரஹ்மாதுல கபுரூபமு அதிவோ நித்யனிவாஸ மகில முனுலகு அதெ சூடு டதெ மொக்கு டானம்தமயமு செம்கட ந‌திவோ ஷேஷாசலமூ நிம்கி னுன்ன தேவதல நிஜவாஸமு மும்கிட னல்லதிவோ மூலனுன்ன தனமு பம்காரு ஶிகரால பஹு ப்ரஹ்மமயமு கைவல்ய பதமு வேம்கட ந‌க மதிவோ ஶ்ரீ வேம்கடபதிகி ஸிருலைனதி பாவிம்ப ஸகல ஸம்பத …

Alara Samsalamaina – Lord Vishnu Songs

அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ அலர சம்சலமைன ஆத்மலம்தும்ட னீ யலவாடு சேஸெ னீ வுய்யால பலுமாரு னுச்ச்வாஸ பவனமம்தும்ட னீ பாவம்பு தெலிபெ னீ வுய்யால உதாயாஸ்த ஶைலம்பு லொனர கம்பமுலைன வுடுமம்டலமு மோசெ னுய்யால அதன ஆகாஶபதமு அட்டௌதூலம்பைன அகிலம்பு னிம்டெ னீ வுய்யால பதிலமுக வேதமுலு பம்காரு சேருலை பட்டி வெரபை தோசெ வுய்யால வதலகிடு தர்மதேவத பீடமை மிகுல வர்ணிம்ப னருதாயெ வுய்யால மேலு கட்லயி மீகு மேகமண்டலமெல்ல மெருகுனகு மெருகாயெ …

Narayanathe Namo Namo – Lord Vishnu Songs

நாராயணதே ந‌மோ ந‌மோ நாராயணதே ந‌மோ ந‌மோ நாரத ஸன்னுத ந‌மோ ந‌மோ முரஹர பவஹர முகும்த மாதவ கருட கமன பம்கஜனாப பரம புருஷ பவபம்த விமோசன ந‌ர ம்றுக ஶரீர ந‌மோ ந‌மோ ஜலதி ஶயன ரவிசம்த்ர விலோசன ஜலருஹ பவனுத சரணயுக பலிபம்தன கோப வதூ வல்லப ந‌லினோ தரதே ந‌மோ ந‌மோ ஆதிதேவ ஸகலாகம பூஜித யாதவகுல மோஹன ரூப வேதோத்தர ஶ்ரீ வேம்கட நானாயக நாத ப்ரியதே ந‌மோ ந‌மோ …