அழகான பழனி மலை ஆண்டவா | Azhagana Pazhani Malai Andava | Murugan Song Tamil Lyrics

அழகான பழனி மலை ஆண்டவா | Azhagana Pazhani Malai Andava | Murugan Song Tamil Lyrics

அழகான பழநி மலை ஆண்டவா
உன்னை அனுதினமும் பாடவந்தேன் வேலவா (2)

வள்ளி மயில்நாதனே வா வடிவேலனே (2)
வரவேண்டும் மயில்மீது முருகையனே

முருகா….முருகா…முருகா…முருகா

வெள்ளை திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே (2)
வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வருவதை நெஞ்சம் காணுமே

வெள்ளை திருநீறும் வெற்றி வடிவேலும் உள்ளத்தில் தோன்றுமே
வெள்ளி மயிலேறி வேலன் வருவதை நெஞ்சம் காணுமே

எனை ஆளும் ஆண்டவனே எழில் வேலவா(2)
எளியெனும் உனை பாட அருள்வாய் அய்யா(2)

முருகா….முருகா….முருகா…முருகா

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வாய் (2)
தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட திருவருள் புரிவாய்

நல்லதெல்லாம் என்னை நாடி பெருகிட நல்லருள் செய்வாய்
தீயதெல்லாம் உடன் தீர்ந்து கருகிட திருவருள் புரிவாய்

உனையன்றி வேறில்லை தெய்வம் கந்தையா (2)
உலகாளும் ஆண்டவனே நீதான் அய்யா (2)

முருகா….முருகா….முருகா….முருகா