பஞ்ச புராணத்தின் பகுதிகள்

பஞ்ச புராணத்தின் பகுதிகள்

பஞ்ச புராணம் | Pancha Puranam

  1. தேவாரம் – திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தர மூர்த்தி நாயனார்
  2. திருவாசகம், திருக்கோவையாரர் – மாணிக்கவாசகர்
  3. திருவிசைப்பா – திருமாளிகைத் தேவர் முதலிய ஒன்பது சைவ அடியார்கள்
  4. திருப்பல்லாண்டு – சேந்தனார்
  5. திருத்தொண்டர்புராணம் – சேக்கிழார்