சர்வ தெய்வ காயத்ரி மந்திரங்கள் – Gayatri Mantra for All Gods & Goddess