நவகிரகத்திற்குரிய தமிழ் மந்திரங்கள் – சந்திர பகவான்- Navagraha Tamil Mantra for Lord Chandra

சந்திர பகவான்

எங்கள் குறைகள் எல்லாம் தீர்க்கும்
திங்களே போற்றி திருவருள் போற்றி
சந்திரா போற்றி சத்குரு போற்றி
சங்கடந் தீரப்பாய் சதுரா போற்றி