சகல தோஷம் நீங்க பரிகாரம் | Sagala Dosham Pariharam

  • ஓம் நமசிவாய என்ற மந்திரத்தை தினசரி காலையில் 108 முறை சொல்லி வரவும்.
  • அமாவாசை தோறும் பசுவிற்கு பச்சரிசி, தவிடு மற்றும் அகத்திக்கீரை கொடுத்து வந்தால் சகட தோஷம் நீங்கி வளமான வாழ்க்கையை பெறலாம்.