Category «Pregnancy Mantras»

Jagadamba Mantra in Tamil to get Healthy Child

Jagadamba Mantra in Tamil to get Healthy Child: ஜகதம்பா மந்திரம்: || ஜகதம்பா ஜகன்மாதாபகவதி த்வாம் நமாம்யஹம் ||||புத்ரம் தேஹி புத்திமந்தம்ஆயுஷ்மந்தம் நிராமயம் || பொருள்: நல்ல ஆரோக்கியம், அறிவுத்திறன் மற்றும் நீண்ட ஆயுள் கொண்ட ஒரு குழந்தை எனக்குப் பிறக்குமாறு அருள் செய்வாயாக..!

கர்ப்பரட்சாம்பிகை கரு உற்பத்தி மந்திரம் | Karu Urpathi Manthiram in Tamil

கரு உற்பத்தி மந்திரம் – திருமூல நாயனார் அருளியது கர்ப்பரட்சாம்பிகை மந்திரம் ஆக்குகின் றான்முன் பிரிந்த இருபத்தஞ்சாக்குகின் றானவ னாதிஎம் ஆருயிர்ஆக்குகின் றான் கர்ப்பக் கோளகை யுள்ளிருந்தாக்குநின் றான் அவன் ஆவதறிந்தே!! அறிகின்ற மூலத்தின் மேல் அங்கி அப்புச்செறிகின்ற ஞானத்துச் செந்தாள் கொளுவிப்பொறை நின்ற இன்னுயிர் போந்துற நாடிப்பரிகின்ற பத்தெனும் பாரஞ்செய் தானே!! இன்புறு காலத் திருவர்முன் பூறியதுன்புறு பாசத் துயர்மனை வானுளன்பண்புறு காலமும் பார்மிசை வாழ்க்கையும்அன்புறு காலத் தமைந் தொழிந்தானே!! கருவை ஒழிந்தவர் கண்டநால் மூவேழ்புருடன் …

குழந்தை பாக்கியம் பெற சொல்ல வேண்டிய குரு பகவான் ஸ்லோகம்

பலரும் குழந்தை பாக்கியம் பெற வேண்டும் என பல கோயில் கோயிலாக ஏறி இறங்குவதுண்டு. குழலினிது யாழினிது என்பர் தம்மக்கள் மழலைச்சொல் கேளா தவர் என்ற குறளுக்கேற்ப, குழந்தை இல்லாதவர்கள் படும் பாடு சொல்ல முடியாத துன்பத்தை தருவதாகும். புத்திர பாக்கியத்தை பெற சொல்ல வேண்டிய குரு மந்திரத்தை இங்கு பார்ப்போம்…குரு பகவான் நிறைவான செல்வங்கள், செய்தொழிலில் முன்னேற்றத்தைத் தருபவர் மட்டுமல்லாமல், குழந்தை பாக்கிய எனும் மகத்தான பலனை தரக் கூடியவர். குழந்தை பாக்கியம் பெற குரு …

சுகப்பிரசவம் பெற மாத்ருபூதேஸ்வர ஸ்துதி:

மாத்ரு பூதேஸ்வரோ தேவோ பக்தாநாம் இஷ்ட தாயக |ஸுகந்த குந்தளா நாத ஸுக ப்ரஸவம்ருச்சந்து: || ஹே சங்கர ஸ்மரஹர ப்ரமதாதிநாதமன்நாத ஸாம்ப சசிசூட ஹர த்ரிசூலின் |சம்போ ஸுக ப்ரஸவக்ருத் பவமே தயாளோஸ்ரீ மாத்ருபூத சிவ பாலயமாம் நமஸ்தே ||

பெண் கருவுற, சுகப்பிரசவம் ஆக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

பெண்கள் கருவுற சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் மற்றும் சுகப்பிரசம ஆக அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய மந்திரத்தை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்… ஒருவரின் அடிப்படை தேவை உணவு, உடை, இருப்பிடம் என்பார்கள். இந்த மூன்றும் நிறைவேறினால் அடுத்து அவன் எதிர்பார்ப்பது நல்ல துணை. திருமண வயதானதும் திருமணம் செய்யக் கூடிய தம்பதிகள் தன் சந்ததியை விரிவாக்க குழந்தை செல்வத்தைப் பெற்றெடுக்கின்றனர். பலருக்கு ஆண்டவன் அருளால் திருமணம் ஆனதும் குழந்தை செல்வம் கிடைத்துவிடுகிறது. சிலருக்கு அந்த செல்வம் கிடைக்காமல் தள்ளிப்போவது …

பெண் கருவுற, சுகப்பிரசவம் ஆக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்

பெண்கள் கருவுற சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் மற்றும் சுகப்பிரசம ஆக அவர்கள் சொல்ல வேண்டிய மந்திரத்தை இந்த பதிவில் பார்ப்போம்… ஒருவரின் அடிப்படை தேவை உணவு, உடை, இருப்பிடம் என்பார்கள். இந்த மூன்றும் நிறைவேறினால் அடுத்து அவன் எதிர்பார்ப்பது நல்ல துணை. திருமண வயதானதும் திருமணம் செய்யக் கூடிய தம்பதிகள் தன் சந்ததியை விரிவாக்க குழந்தை செல்வத்தைப் பெற்றெடுக்கின்றனர். பலருக்கு ஆண்டவன் அருளால் திருமணம் ஆனதும் குழந்தை செல்வம் கிடைத்துவிடுகிறது. சிலருக்கு அந்த செல்வம் கிடைக்காமல் தள்ளிப்போவது …

Powerful Mantra for Pregnancy Success

Here are some powerful mantras for pregnancy success: Chant the following Mantra for 41 times everyday from 5th or 7th day of your cycle. Devaki Suta Govindam, Vasudeva Jagadpathe Dehimey thanayam krishna, twam aham sharanam vrajaha Deva Deva Jagannatha, Gothra Vridhi Garbha Prabho Dehimey Thanayam Sheegram, Ayushmandham Yasashreenam Garbarakshambigai slogam, which is very powerful Aum …

Which Mantra to chant for Pregnancy Success?

Santana Gopala Mantra for Pregnancy Garbarakshambigai Gayatri Mantra for pregnancy success Rajarajeshwari Mantra for getting pregnant Moola Mantra for getting pregnant Santaana Praapti Mantra Mantra for Conception Swayamvaea Parvati Mantra to be blessed with child Shree Krishna for Santaan Praapti (Mantra for getting pregnant)  

Garbha Raksha Stotram

Garbha Raksha Stotram Ehyehi Bhagawan Brahman , Praja kartha, praja pathe, Pragruhsheeniva balim cha imam , Aaapathyaam raksha garbhineem. (1) Please accept this sacred Offering ,Lord Brahma, Who creates people, And who is the lord of the people, And be pleased to protect, This lady who is in the family way, From all dangers. Aswini …