நோய் குணமாக | To get good Health

நோய் குணமாக..

  • அடிக்கடி மருத்துவமனையில் தங்கி சிகிச்சை பெறுபவர்கள்,
  • நோய்க்காக கடன்படுபவர்கள்

சனிக்கிழமை குளத்து மீனிற்கு பொரி போட்டு வர விரயம் குறையும். நோய் தீரும்.