அண்ணன் வாரார் தம்பி வாரார் | Annan Varar Thambi Vaarar

அண்ணன் வாரார் தம்பி வாரார் | Annan Varar Thambi Vaarar

அண்ணன் வாரார் தம்பி வாரார்
காயம்பு நீல மேக வண்ணன் வாரார்

கச்சைமணி சலங்கை கலகலவென்றே ஒலிக்க
ஈட்டி சமுதாடு பளபளவென மின்னவே

வாள் எடுத்து கச்சைகட்டி வாகன குதிரைதனில்
சத்தியமாய் பாராளும் மன்னரெலாம் போற்றி நிற்க

பார் ஓங்கும் பதினெட்டாம் படிக்கருப்பர்
கூர் அரிவாள் மீதேறி நின்று விளையாடுவதற்கு

தேசத்து நியாயமெல்லாம் தீர்பதற்கு துடிக்கருப்பர்
வம்பு செய்யும் கள்ளப் பிசாசுகளை ஒட்டி வைக்க

வள்ளலைப் போல் தந்துதவி ஏழைகள் எங்களை ஆதரிக்க
சேமம் குதிரைதனில் வேகவேகமாய் ஓடிவாரார்!!!