பிரதோஷ சிவ பாடல்கள் | Pradosha Shivan Songs List

பிரதோஷ சிவ பாடல்கள்

1) சிவ புராணம்
2) இடரினும் தளரினும்
3) மந்திரமாவது நீறு
4) துஞ்சலுந் துஞ்சலி
5) சொற்றுனை வேதியன்
6) வேயுறு தோளி பங்கன்
7) ருத்ரம்
8) சமகம்
9) சிவோபாஸந மந்த்ரம்
10) சிவ அஷ்டோத்ர சத நாமவளி
11) பிரதோஷ ஸ்தோத்திரம் (ப்ரதோஷாஷ்டகம்)
12) லிங்காஷ்டகம்
13) விச்வநாத அஷ்டகம்
14) காலபைரவ அஷ்டகம்
15) நந்தி அஷ்டகம்
16) நடராஜ பத்து
17) ஓர் உரு வாயினை
18) தோடகாஷ்டகம்
19) சித்தர் சிவவாக்கியர் பாடல்கள்
20) ஶ்ரீ அருணசால அக்ஷரமணமாலை