Vinayagane Vinay Theerpavane

Vinayagane vinay theerpavane

Vinayagane vinay theerpavane
Vinayagane vinay theerpavane
meLa mugathonae gnana (nyana)mudhalvanae
Vinayagane vinay theerpavane

(Music)

Gunanidhiye guruvae charanammmmmm aaaaaaaaaa
Gunanidhiye guruvae charanam
kuraigal kalaiya ithuve tharoonam
kuraigal kalaiya ithuve tharoonam

Vinayagane vinay theerpavane
meLa mugathonae gnana (nyana) mudhalvanae
Vinayagane vinay theerpavane

(Music)

Umapatheeya ulagam endrai
Oru suth’thinilley palamum vandhai
Umapatheeya ulagam endrai
Oru suth’thinilley palamum vandhai
Gananaathane Mang’ganiyai undai aaaaaaaa
Gananaathane Mang’ganiyai undai
Kadirvelavanin karuth’thil ninrai
Kadirvelavanin karuth’thil ninrai