அன்னபூரணி அர்ச்சனை மந்திரம் | Annapoorni Archanai Mantra

அன்னபூரணியை ஆராதிக்க வேண்டிய ஸ்லோகம்:

அன்னபூர்ணே ஸதாபூர்ணே
சங்கர ப்ராணவல்லபே
ஞானவைராக்கிய ஸித்யர்த்தம்
பிக்ஷாம் தேஹிச பார்வதி !!!