108 Names Of Lord Satyanarayana in English

108 Names Of Lord Satyanarayana

 1. Om Satyadevaya Namaha
 2. Om Satyatmane Namaha
 3. Om Satyabhuutaya Namaha
 4. Om Satyapurushhaya Namaha
 5. Om Satyanathaya Namaha
 6. Om Satyasakshine Namaha
 7. Om Satyayogaya Namaha
 8. Om Satyagyanaya Namaha
 9. Om Satyagyanapriyaya Namaha
 10. Om Satyanidhaye Namaha
 11. Om Satyasambhavaya Namaha
 12. Om Satyaprabhuve Namaha
 13. Om Satyeshvaraya Namaha
 14. Om Satyakarmane Namaha
 15. Om Satyapavitraya Namaha
 16. Om Satyamangalaya Namaha
 17. Om Satyagarbhaya Namaha
 18. Om Satyaprajapataye Namaha
 19. Om Satyavikramaya Namaha
 20. Om Satyasiddhaya Namaha
 21. Om Satyachyutaya Namaha
 22. Om Satyaviraya Namaha
 23. Om Satyabodhaya Namaha
 24. Om Satyadharmaya Namaha
 25. Om Satyagrajaya Namaha
 26. Om Satyasantushhtaya Namaha
 27. Om Satyavarahaya Namaha
 28. Om Satyaparayanaya Namaha
 29. Om Satyapurnaya Namaha
 30. Om Satyaushadhaya Namaha
 31. Om Satyashashvataya Namaha
 32. Om Satyapravardhanaya Namaha
 33. Om Satyavibhave Namaha
 34. Om Satyajyeshthaya Namaha
 35. Om Satyashreshthaya Namaha
 36. Om Satyavikramine Namaha
 37. Om Satyadhanvine Namaha
 38. Om Satyamedhaya Namaha
 39. Om Satyadhishaya Namaha
 40. Om Satyakratave Namaha
 41. Om Satyakalaya Namaha
 42. Om Satyavatsalaya Namaha
 43. Om Satyavasave Namaha
 44. Om Satyameghaya Namaha
 45. Om Satyarudraya Namaha
 46. Om Satyabrahmane Namaha
 47. Om Satyamritaya Namaha
 48. Om Satyavedangaya Namaha
 49. Om Satyachaturatmane Namaha
 50. Om Satyabhoktre Namaha
 51. Om Satyashuchaye Namaha
 52. Om Satyarjitaya Namaha
 53. Om Satyendraya Namaha
 54. Om Satyasangaraya Namaha
 55. Om Satyasvargaya Namaha
 56. Om Satyaniyamaya Namaha
 57. Om Satyamedhaya Namaha
 58. Om Satyavedyaya Namaha
 59. Om Satyapiyuushaya Namaha
 60. Om Satyamayaya Namaha
 61. Om Satyamohaya Namaha
 62. Om Satyasuranandaya Namaha
 63. Om Satyasagaraya Namaha
 64. Om Satyatapase Namaha
 65. Om Satyasinhaya Namaha
 66. Om Satyamrigaya Namaha
 67. Om Satyalokapalakaya Namaha
 68. Om Satyasthitaya Namaha
 69. Om Satyadikpalakaya Namaha
 70. Om Satyadhanurdharaya Namaha
 71. Om Satyambujaya Namaha
 72. Om Satyavakyaya Namaha
 73. Om Satyagurave Namaha
 74. Om Satyanyayaya Namaha
 75. Om Satyasakshine Namaha
 76. Om Satyasanvritaya Namaha
 77. Om Satyasampradaya Namaha
 78. Om Satyavahnaye Namaha
 79. Om Satyavayuve Namaha
 80. Om Satyashikharaya Namaha
 81. Om Satyanandaya Namaha
 82. Om Satyadhirajaya Namaha
 83. Om Satyashripadaya Namaha
 84. Om Satyaguhyaya Namaha
 85. Om Satyodaraya Namaha
 86. Om Satyahridayaya Namaha
 87. Om Satyakamalaya Namaha
 88. Om Satyanalaya Namaha
 89. Om Satyahastaya Namaha
 90. Om Satyabahave Namaha
 91. Om Satyamukhaya Namaha
 92. Om Satyajihvaya Namaha
 93. Om Satyadaunshtraya Namaha
 94. Om Satyanashikaya Namaha
 95. Om Satyashrotraya Namaha
 96. Om Satyachakase Namaha
 97. Om Satyashirase Namaha
 98. Om Satyamukutaya Namaha
 99. Om Satyambaraya Namaha
 100. Om Satyabharanaya Namaha
 101. Om Satyayudhaya Namaha
 102. Om Satyashrivallabhaya Namaha
 103. Om Satyaguptaya Namaha
 104. Om Satyapushkaraya Namaha
 105. Om Satyadhridaya Namaha
 106. Om Satyabhamavatarakaya Namaha
 107. Om Satyagriharupine Namaha
 108. Om Satyapraharanayudhaya Namaha