108 Names Of Shirdi Sai Baba in English

108 Names Of Shirdi Sai Baba

 1. OM sri Sai Nathaaya namaha
 2. OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha
 3. OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha
 4. OM Sri Sai Seshasai ne namaha
 5. OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha
 6. OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha
 7. OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha
 8. OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha
 9. OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha
 10. OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha
 11. OM Sri Sai Kaalaaya namaha
 12. OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha
 13. OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha
 14. OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha
 15. OM Sri Sai Amarthyaaya namaha
 16. OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha
 17. OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha
 18. OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha
 19. OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha
 20. OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha
 21. OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha
 22. OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha
 23. OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha
 24. OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha
 25. OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha
 26. OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha
 27. OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha
 28. OM Sri Sai Maargabandhavee namaha
 29. OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha
 30. OM Sri Sai Priyaaya namaha
 31. OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha
 32. OM Sri Sai Antharyaminee namaha
 33. OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha
 34. OM Sri Sai Nityanandaaya namaha
 35. OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha
 36. OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha
 37. OM Sri Sai Parabrahmanee namaha
 38. OM Sri Sai Paramaatmanee namaha
 39. OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha
 40. OM Sri Sai Jagath pithre namaha
 41. OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha
 42. OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
 43. OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha
 44. OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha
 45. OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha
 46. OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha
 47. OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha
 48. OM Sri Sai Preema pradaaya namaha
 49. OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha
 50. OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha
 51. OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha
 52. OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha
 53. OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha
 54. OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha
 55. OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha
 56. OM Sri Sai Jayinee namaha
 57. OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha
 58. OM Sri Sai Aparaajitaya namaha
 59. OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha
 60. OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha
 61. OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha
 62. OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha
 63. OM Sri Sai Suloochanaaya namaha
 64. OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha
 65. OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha
 66. OM Sri Sai Aachintyaaya namaha
 67. OM Sri Sai Sookshmaaya namaha
 68. OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha
 69. OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha
 70. OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha
 71. OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha
 72. OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha
 73. OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha
 74. OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha
 75. OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha
 76. OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha
 77. OM Sri Sai Theerthaaya namaha
 78. OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha
 79. OM Sri Sai Sataamgathayee namaha
 80. OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha
 81. OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha
 82. OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha
 83. OM Sri Sai Amruthamsavee namaha
 84. OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha
 85. OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha
 86. OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha
 87. OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha
 88. OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha
 89. OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha
 90. OM Sri Sai Bhagwatee namaha
 91. OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha
 92. OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha
 93. OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha
 94. OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha
 95. OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha
 96. OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha
 97. OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha
 98. OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha
 99. OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha
 100. OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha
 101. OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha
 102. OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha
 103. OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha
 104. OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha
 105. OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha
 106. OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha
 107. OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha
 108. OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha