Kalabhairavastakam Lyrics in English

Kala Bairavashtakam

Kalabairavashtakam is the sloka of Lord Kala Bhairava to be chanted during Rahukalam. Lord Shiva is the Manifestation of Kala Bairava. Those who recite Kalabhairavashtakam during Rahu Kalam on Sunday, will get complete blessings of Lord Bhairava. Refer this link for reading Kala Bhairava Ashtakam Benefits.

Deva Raja Sevya Mana Pavangri Pankajam,
Vyala Yagna Suthra Mindu Shekaram Krupakaram,
Naradadhi Yogi Vrundha Vandhitham Digambaram,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 1

Bhanu Koti Bhaswaram, Bhavabdhi Tharakam Param,
Neelakanda Meepsidartha Dayakam Trilochanam,
Kalakala Mambujaksha Maksha Soola Maksharam,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 2

Soola Tanga Pasa Danda Pani Madhi Karanam,
Syama Kaya Madhi Devamaksharam Niramayam,
Bheema Vikramam Prabhum Vichithra Thandava Priyam,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 3

Bhukthi Mukthi Dayakam Prasashtha Charu Vigraham,
Bhaktha Vatsalam Shivam, Samastha Loka Vigraham,
Vinikwanan Manogna Hema Kinkini Lasath Kateem,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 4

Dharma Sethu Palakam, Thwa Dharma Marga Nasakam,
Karma Pasa Mochakam , Susharma Dayakam Vibhum,
Swarna Varna Sesha Pasa Shobithanga Mandalam,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 5

Rathna Padukha Prabhabhirama Padayugmakam,
Nithyamadwidheeyamishta Daivatham Niranjanam,
Mrutyu Darpa Nasanam Karaladamshtra Mokshanam,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 6

Attahasa Binna Padma Janda Kosa Santhatheem,
Drushti Pada Nashta Papa Jala Mugra Sasanam,
Ashtasidhi Dayakam Kapala Malikadaram,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 7

Bhootha Sanga Nayakam, Vishala Keerthi Dayakam,
Kasi Vasa Loka Punya Papa Shodhakam Vibum,
Neethi Marga Kovidham Purathanam Jagatpathim,
Kasika Puradhi Nadha Kalabhairavam Bhaje. 8