நவகிரகத்திற்குரிய தமிழ் மந்திரங்கள் – குரு பகவான் – Navagraha Tamil Mantra for Lord Guru

குரு பகவான்

குணமிகு வியாழக் குரு பகவானே
மணமுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய்
ப்ரகஸ்பதி வியாழப்பர குருநேசா க்ரஹ
தோஷமின்றிக் கடாக்ஷித்தருள்வாய் போற்றி