Shri Vishnu Mantras- ஸ்ரீ விஷ்ணு மந்திரங்கள்

Lord Vishnu is one of the most significant Gods in Hinduism. Lord Vishnu is the preserver and the protector of the universe.

Devotees chant Vishnu Mantra to seek His blessings. Some of Lord Vishnu Mantras are very popular as these Mantras are considered highly effective.

  1. Vishnu Moola Mantra- விஷ்ணு மூல மந்திரம்

ஓம் நமோ: நாராயணயா.

Om Namoh Narayanaya॥

  1. Vishnu Bhagawate Vasudevaya Mantra- விஷ்ணு பகவத் வாசுதேவ மந்திரம்

ஓம் நமோ: பகவத் வாசுதேவயா.

Om Namoh Bhagawate Vasudevaya॥

  1. Vishnu Gayatri Mantra-விஷ்ணு காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் ஸ்ரீ விஷ்ணுவே ச். வித்மாஹே வாசுதேவய திமி.
தன்னோ விஷ்ணு: ப்ரதாயாத்.

Om Shri Vishnave Cha Vidmahe Vasudevaya Dhimahi।
Tanno Vishnuh Prachodayat॥

  1. Vishnu Shantakaram Mantra- விஷ்ணு சாந்தகரம் மந்திரம்

சாந்தகரம் புஜகஷயனம் பத்மனபம் ஸுரேஷம்
விஸ்வதரம் ககன் போன்ற மேக்வர்ணம் சுபங்கம்.
லட்சுமிகாந்தம் கமலநாயகம் யோகிபிர்தியங்கம்யம்
வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் ஸர்வலோககானதம்.

Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham
Vishvadharam Gaganasadrisham Meghavarnam Shubhangam।
Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam
Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokaikanatham॥

  1. Mangalam Bhagwan Vishnu Mantra-மங்கள பகவான் விஷ்ணு மந்திரம்

மங்கலம் விஷ்ணு: மங்கலம் கருண்ட்வாஜ்.
மங்கலம் புண்ட்ரி கக்ஷா, மங்களலே அனோ ஹரி.

Mangalam Bhagwan Vishnuh, Mangalam Garunadhwajah।
Mangalam Pundari Kakshah, Mangalaya Tano Harih॥