கல்கி அவதாரம் எப்போது? | When is Kalki Avatar Coming?

கல்கி அவதாரம் எப்போது? | When is Kalki Avatar Coming?

கலியுகத்தின் இறுதி காலத்தில்.

திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள் | Perumal Dasavatharam in Tamil

திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள் | Perumal Dasavatharam in Tamil