Tag «பிரதோஷ வழிபாடு 108 போற்றி pdf»

பிரதோஷ நந்தி 108 போற்றி | Pradosha Nandhi 108 Potri in Tamil

பிரதோஷ நந்தி 108 போற்றி | 108 Nandhi Potri | Nandi 108 Potri in Tamil ஓம் அன்பின் வடிவே போற்றிஓம் அறத்தின் உருவே போற்றிஓம் அகிலத்தைக் காப்பாய் போற்றிஓம் அரனுக்குக் காவலனே போற்றிஓம் அரியாய்வந்து அமர்ந்தவனே போற்றிஓம் அம்பலக் கூத்தனே போற்றிஓம் ஆலயத்தின் முன் இருப்பாய் போற்றிஓம் இருளை ஒழிப்பவனே போற்றிஓம் இடபமே போற்றிஓம் இடர்களைத் தடுப்பவனே போற்றி ஓம் இகாபரசுகம் அளிப்பவனே போற்றிஓம் ஈகை உடையவனே போற்றிஓம் உலக ரட்சகனே போற்றிஓம் …