Tag «1008 names of lord narasimha»

108 Names Of Lord Lakshminarasimha in English

108 Names Of Lord Lakshminarasimha Om Narasimhaya Namaha Om Mahasimhaya Namaha Om Divyasamhaya Namaha Om Mahabalaaya Namaha Om Ugrasimhaya Namaha Om Mahadevaya Namaha Om Sthambha-jaaya Namaha Om Ugralochanaya Namaha Om Raudraya Namaha Om Sarvadbhutaya Namaha Om Srimanaya Namaha Om Yoganandaya Namaha Om Trivikramaaya Namaha Om Harine Namaha Om Kolahalaya Namaha Om Chakrine Namaha Om Vijayaya …