Tag «ashtottara shatanamavali of lord kuber»

108 Names Of Lord Kuber in English

108 Names Of Lord Kuber Om Kuberaya Namah Om Dhanadaya Namah Om Srimati Namah Om Yakshesaya Namah Om Gugyakaswaraya Namah Om Needhisiya Namah Om Sankara Sakaya Namah Om Mahalakshmi Niwasadhve Namah Om Maha Padma Nedhisiya Namah Om Poornaya Namah Om Padmaneethiswaraya Namah Om Sankagya Nithi Nadha Namah Om Makaragya Nithi Priya Namah Om Sookachhappa Vidhisiya …