Tag «different names of ganga»

108 names of Goddess Ganga in English

108 names of Goddess Ganga Om Sri Gangayai Namah                               Om Sri Maha Devyay Namah                       Om Sri Kartyay Namah                   Om Sri Parigrahaayay Namah                      Om Sri Gowthamyay Namah                       Om Sri Bhavaanyay Namah                          Om Sri Maathre Namah                 Om Sri Jayaanvithaayay Namah                 Om Sri Shaankaryay Namah                         Om Sri Shivaayay Namah                              Om Sri Durandharaayay Namah                 Om Sri Durgaayay Namah                             Om …