Tag «guru ashtakam lyrics in tamil»

Guru Ashtakam

Guru Ashtakam Shareeram Swaroopam Thatha Vaa Kalatram Yasascharu Chitram Dhanam Meru Tulyam Manasche Na Lag Nam Guro Ranghri Padme Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim Tatah Kim Kalatram Dhanam Putra Poutraadi Sarvam Gruham Bhaandavaa Sarva Mettadhi Jaatam Manasche Shadan Gaadhi Vedo Mukhe Shastra Vidhyaa Kavitva Aadhi Gadhyam Supadhyam Karoti Manasche Vidheseshu Maanyaha Swadheseshu Dhanyaha Sadhaa …