Tag «lakshmi narasimha runa vimochana stotram in tamil pdf»

Devatha Karya Siddhartha Lyrics

 8,974 total views,  32 views today

 8,974 total views,  32 views today Runa Vimochana Narasimha Stotram Devata karya sidhyartham, sabhasthambha samudbhavam,Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 1 Lakshmya aalingitha vamangam, bhakthanaam vara dayakam,Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 2 Aantramaladaram, sankha chakrabja aayudarinim,Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 3 Smaranath sarva papagnam, khadruja visha nasanam,Sri nrisimham mahaveeram namami runa mukthaye. 4 Simhanadenamahatha, digdanthi …

Sri Runa Vimochana Nrusimha Stotram

 6,386 total views,  2 views today

 6,386 total views,  2 views today Sri Runa Vimochana Nrusimha Stotram with Meaning for Removing Debts Deva karya sidhyartham, sabha sthambha samudbhavam, Sri nrusimham mahaveeram namami runa mukthaye., 1 For the purpose of completion of the need of the devas, You appeared from a pillar in a palace, Oh Narasimha who is a great warrior, I salute …