தனுசு சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Dhanusu Sani Peyarchi Pariharam 2023

தனுசு சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Dhanusu Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | தனுசு ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : தனுசு

சனி தேவரின் நாமம் : சகாய சனி

தனுசு சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) இனிப்பு, மாவு, சக்கரை போன்றவை எறும்புக்கு உணவாக தரவும்

2) நரசிம்மருக்கு துளசி மாலை அணிவித்து வழிபடவும்

3) திருநள்ளாறு மற்றும் பிள்ளையார்பட்டி சென்று வழிபாடு செய்து வரவும்.

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal