கும்பம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kumbam Sani Peyarchi Pariharam 2023

கும்பம் சனி பெயர்ச்சி பரிகாரம் | Kumbam Sani Peyarchi Pariharam 2023

2023 சனிபெயர்ச்சி | கும்பம் ராசிக்கான பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal

ராசி : கும்பம்

சனி தேவரின் நாமம் : ஜென்ம சனி

கும்பம் சனி பெயர்ச்சி எளிய பரிகாரங்கள்

1) சனீஸ்வரர் கோவிலில் அல்லது சந்நிதியில் ஓம் ஸ்ரீ சனீஸ்வராய நமஹ என்று 108 முறை சொல்லவும்

2) பழனி முருகன் கோவிலுக்கு சென்று முருகனை வழிபட்டு வர தடைகள் நீங்கும்

3) உடல் ஊனமுற்றோருக்கு உணவு மருத்துவ உதவி செய்யவும்

12 ராசிகளுக்கு உரிய சனி பெயர்ச்சி பரிகாரங்கள் 2023 | Sani Peyarchi Pariharam 2023 for 12 Rasi

சனியினால் ஏற்படும் கஷ்டங்களை போக்கும் எளிய பரிகாரங்கள்

2023 சனிபெயர்ச்சி எப்போது? | 2023 சனிபெயர்ச்சி பலன்கள் | 2023 Sani Peyarchi Palankal