சூரியன் தரும் நோய்கள் | Sun Graha Related Diseases

சூரியன் தரும் நோய்கள் | Sun Graha Related Diseases

 • கண் தொடர்பான நோய்கள்
 • காய்ச்சல்
 • பித்தம்
 • தலைவலி
 • இதய நோய்
 • எலும்பு தொடர்பான நோய்கள்
 • உஷ்ண உபாதைகள்
 • வழுக்கை
 • சொட்டை
 • இளநரை
 • விந்து முந்துதல்
 • அம்மை நோய்