சந்திரன் தரும் நோய்கள் | Chandran Graha Related Diseases

சந்திரன் தரும் நோய்கள் | Chandran Graha Related Diseases

 • சுவாச நோய்
 • ஜலதோஷம்
 • நுரையீரல் சம்மந்தமான பிரச்சினைகள்
 • உடலில் கட்டிகள்
 • வாந்தி
 • பேதி
 • வீக்கம்
 • மன நோய்
 • மாத விடாய் தொந்தரவுகள்
 • காச நோய்
 • அலர்ஜி
 • கருப்பை நோய்
 • குளிர்
 • ஜன்னி
 • பசியின்மை