Kakkai Sirakila Nandalala Song Lyrics

Kakkai Sirakila Nandalala Song Lyrics

Kaakai Siraginile
Nandhalala – Nindran
Kariya Niram Thondrudhaiye
Nandhalala

Kaakai Siraginile
Nandhalala – Nindran
Kariya Niram Thondrudhaiye
Nandhalala

Paarku Marangalellam
Nandhalala – Nindran
Pachai Niram Thondrudhaiye
Nandhalala

Kaakai Siraginile
Nandhalala – Nindran
Kariya Niram Thondrudhaiye
Nandhalala

Kekum Oliyil Ellam
Nandhalala – Nindran
Geetham Isaikudhada
Nandhalala

Kaakai Siraginile
Nandhalala – Nindran
Kariya Niram Thondrudhaiye
Nandhalala

Theekkul Viralai Vaithal
Nandhalala – Ninnaith
Theendum Inbam Thondrudhada
Nandhalala

Nandhalala Nandhalala