சின்ன சின்ன முருகையா | Chinna Chinna Murugaiya Lyrics in Tamil

Chinna Chinna Murugaiya Lyrics in Tamil

தமிழ் மொழி காத்த தலைவன் ஐயா
ஞான பழம் கேட்ட குழந்தை ஐயா
அப்பனுக்கு பாடம் சொல்லி
ஆறுபடை ஆட்சி செய்யும்
என் சாமி முருகன் ஐயா
வெற்றி வேல் முருகனுக்கு அரோகரா

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா

கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

சுப்ரமணியன் சாமி என்பார்
கார்த்திகேயன் என்பார்
சுவாமிநாதன் என்பார்
குக அமுதன் என்பார்
பாலசுப்ரமணியன் என்பார்
கருணாகரன் என்பார்

கதிர் காம கந்தன் என்பார்
கதிர்வேல சாமி என்பார்
சேனாதிபதி என்பார்
கதிர்வேலன் என்பார்
பரமகுரு என்பார்
முத்துக்குமாரன் என்பார்

சூரனை கூறு போட்டவனாம்
சுனாமியை விரட்டி விட்டவனாம்
போகர் கொடுத்த பொக்கிஷமாம்
பஞ்சாமிர்த பிரியனாம்
பக்தமலை சாமியாம்
அப்படி பட்ட முருகன் அவன்
ரொம்ப ரொம்ப சின்னவனாம் சுவாமி

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

தமிழ் செல்வன் என்பார்
சத்குண சீலன் என்பார்
மயூர வாகனன் என்பார்
மருதமலை ஆண்டவன் என்பார்
சென்னிமலை சுவாமி என்பார்

சிவன்மலை வேலா என்பார்
ஞான வடிவேலன் என்பார்
வேலாயுத சாமி என்பார்
தேவாதி தேவன் என்வார்
கந்த குரு என்பார்

அவ்வையிடம் ஆசி பெற்றவனாம்
அப்பனுக்கே பாடம் சொன்னவனான்
கார்த்திகை பெண்ணிடம் வளர்ந்தவனாம்
தென் தமிழ் காத்த தெய்வமாம்

மயூர வாகனத்தில் வருபவனாம்
சித்தாதி சித்தனாம்
சக்தி கவசம் கொண்டவனாம்
அப்படி பட்ட முருகன் அவன்
ரொம்ப ரொம்ப சின்னவனாம் முருகன்

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

குன்ற குடியான் என்பார்
பழனிமலை நாதன் என்பார்
வடபழனி ஆண்டவன் என்பார்
சரவணன பவன் என்பார்
விமலன் சாமி என்பார்

தண்டாயுதபாணி என்பார்
கலியுக வரதன் என்பார்
வெற்றி வடிவேலன் என்பார்
வீர வடிவேலன் என்பார்
மரகத வண்ணன் என்பார்

ஞான பழம் கேட்டவனாம்
நம்பினோரை நாடுபவனாம்
காவடி பிரியனாம்
ராஜா அலங்காரன் கொண்டவனாம்

ஆண்டியாய் நின்றானாம்
ஆனால் செல்வதை எல்லாம்
கொடுப்பானாம்
அப்படி பட்ட முருகன் அவன்
ரொம்ப ரொம்ப சின்னவனாம் சுவாமி

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

நெற்றி கண்ணில் பிறந்தவனே
உன்னை சுத்துதையா மக்கள் ஜனம்
எட்டுத்திக்கும் தமிழ் காத்த
பேரழகா வாரும் ஐயா

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

சூரனையே வேரறுத்த
சுப்பிரமணி நீதான் ஐயா
கடல் அலைய விரட்டி விட்ட
செந்தூர் வடிவேலன் ஐயா

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

திண்டாட்டமே இல்லாமலே
மக்கள் கொண்டாட்டம வாழ வைக்கும்
பத்திரமா பழநியிலே
உலகை நின்றாளும் ஆண்டவனே

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

கந்தன் துதி கவசம் படி
உன்னை பிடிச்ச விதி
நொறுக்குமடி
கந்தவேலன் கால புடி
நாம்ம நினைச்சதெல்லாம்
நடக்குமடி

சின்ன சின்ன முருகையா
சிங்கார முருகையா
கொஞ்சி கொஞ்சி தமிழ் பேசும்
செந்தில் வடிவேலன் அவன்

வா முருகா வேல் முருகா
வா முருகா வேல் முருகா
வா முருகா வேல் முருகா
வேல் முருகா வேல் வேல்

வா முருகா வா வா
வேல் முருகா வேல் வேல்
வா முருகா வா வா
வேல் முருகா வேல் வேல்

வெற்றிவேல் முருகனுக்கு
அந்த வீர வேல் முருகனுக்கு
அரோகரா அரோகரா
அரோகரா…