ஶ்ரீ சுப்ரமண்ய மங்கள ஸ்தோத்ரம் | Sri Subramanya Mangala Stotram in Tamil

ஶ்ரீ சுப்ரமண்ய மங்கள ஸ்தோத்ரம் | Sri Subramanya Mangala Stotram in Tamil

மங்களம் தேவதேவாய ராஜராஜாய மங்களம்|
மங்களம் நாதநாதாய காலகாலாய மங்களம் ||

மங்களம் கார்த்திகேயாய கங்காபுத்ராய மங்களம்|
மங்களம் ஜிஷ்ணுஜேசாய வல்லீநாதாய மங்களம்||

மங்களம் சம்புபுத்ராய ஜயந்தீசாய மங்களம்|
மங்களம் ஸுகுமாராய ஸுப்ரமண்யாய மங்களம்||

மங்களம் தாரகஜிதே கணநாதாய மங்களம்|
மங்களம் சக்திஹஸ்தாய வன்ஹிஜாதாய மங்களம்||

மங்களம் பாஹுலேயாய மஹாஸேனாய மங்களம்|
மங்களம் ஸ்வாமிநாதாய மங்களம் சரஜந்மநே||

அஷ்டநேத்ரபுரீசாய ஷண்முகாயாஸ்து மங்களம்|
ஶ்ரீகௌரீகர்ப்பஜாதாய ஶ்ரீகண்டதநயாய ச||

ஶ்ரீகாந்தபாகினேயாய ஶ்ரீமத்ஸ்கந்தாய மங்களம்|
ஶ்ரீவல்லீரமணாயாத ஶ்ரீகுமாராய மங்களம்||

ஶ்ரீதேவஸேநாகாந்தாய ஶ்ரீவிசாகாய மங்களம்|
மங்களம் புண்யரூபாய புண்யஸ்லோகாய மங்களம்||

மங்களம் புண்யயசஸே மங்களம் புண்யதேஜஸே||
ஓம் த்தபுருஷாய வித்மஹே மஹாசேனாய தீமஹி!

தந்நஷ்ஷண்முக: ப்ரசோதயாத்.
சுப்ரமண்யோகம்! சுப்ரமண்யோகம்!! சுப்ரமண்யோகம்

ஶ்ரீ சுப்ரமண்ய மங்கள ஸ்தோத்ரம் பலன்

தினந்தோறுமோ அல்லது செவ்வாய்க் கிழமையிலோ, சஷ்டி நாளிலோ, கிருத்திகை நட்சத்திர தினத்திலோ படிப்பது விசேஷம். சுப்ரமண்ய மங்கள ஸ்தோத்ரம் படிப்பதால் புத்ர லாபம், ஆரோக்கியம் உண்டாகும், கடன் மற்றும் சத்ருக்களின் பயம் விலகும்.