108 Names of Lord Kubera in English

108 Names of Lord Kubera in English

Om Kuberaya Namah।
Om Dhanadaya Namah।
Om Shrimate Namah।
Om Yaksheshaya Namah।
Om Guhyakeshvaraya Namah।
Om Nidheeshaya Namah।
Om Shankarasakhaya Namah।
Om Mahalakshmi Nivasabhuvaye Namah।
Om Mahapadma Nidhishaya Namah।
Om Purnaya Namah।
Om Padma Nidhishvaraya Namah।
Om Shankhya Nidhinathaya Namah।
Om Makarakhya Nidhipriyaya Namah।
Om Sukhasampati Nidhishaya Namah।
Om Mukunda Nidhinayakaya Namah।
Om Kundakya Nidhinathaya Namah।
Om Nila Nityadhipaya Namah।
Om Mahate Namah।
Om Varannityadhipaya Namah।
Om Poojyaya Namah।
Om Lakshmisamrajya Dayakaya Namah।
Om Ilapila Pataye Namah।
Om Koshadhishaya Namah।
Om Kulochitaya Namah।
Om Ashvarudhaya Namah।
Om Vishvavandyaya Namah।
Om Visheshagyanaya Namah।
Om Visharadaya Namah।
Om Nalakubara Nathaya Namah।
Om Manigrivapitre Namah।
Om Gudhamantraya Namah।
Om Vaishravanaya Namah।
Om Chitralekhamanah Priyaya Namah।
Om Ekapinakaya Namah।
Om Alakadheeshaya Namah।
Om Paulastyaya Namah।
Om Naravahanaya Namah।
Om Kailasa Shailanilayaya Namah।
Om Rajyadaya Namah।
Om Ravanagrajaya Namah।
Om Chitra Chaitra Rathaya Namah।
Om Udyanaviharaya Namah।
Om Viharasukuthuhalaya Namah।
Om Mahotsahaya Namah।
Om Mahapragyaya Namah।
Om Sadapushpaka Vahanaya Namah।
Om Sarvabhaumaya Namah।
Om Anganathaya Namah।
Om Somaya Namah।
Om Saumyadi Keshvaraya Namah।
Om Punyatmane Namah।
Om Puruhuta Shriyai Namah।
Om Sarvapunya Janeshvaraya Namah।
Om Nityakeertaye Namah।
Om Nidhivetre Namah।
Om Lanka Praktana Nayakaya Namah।
Om Yakshinee Vrutaya Namah।
Om Yakshaya Namah।
Om Parama Shantatmane Namah।
Om Yaksharaje Namah।
Om Yakshini Hrudayaya Namah।
Om Kinnareshvaraya Namah।
Om Kimpurushanathaya Namah।
Om Nathaya Namah।
Om Khatkayudhaya Namah।
Om Vashine Namah।
Om Ishanadaksha Parsvasthaya Namah।
Om Vayuvaya Samasrayaya Namah।
Om Dharma Margaisnirataya Namah।
Om Dharmasammukha Samsthitaya Namah।
Om Nityeshvaraya Namah।
Om Dhanadhayakshaya Namah।
Om Ashtalakshmyashritalayaya Namah।
Om Manushya Dharmanyai Namah।
Om Sakrutaya Namah।
Om Kosha Lakshmi Samashritaya Namah।
Om Dhanalakshmi Nityavasaya Namah।
Om Dhanyalakshminivasa Bhuvaye Namah।
Om Ashtalakshmi Sadavasaya Namah।
Om Gajalakshmi Sthiralayaya Namah।
Om Rajyalakshmi Janmagehaya Namah।
Om Dhairyalakshmi-Krupashrayaya Namah।
Om Akhandaishvarya Samyuktaya Namah।
Om Nityanandaya Namah।
Om Sukhashrayaya Namah।
Om Nityatruptaya Namah।
Om Nidhittarai Namah।
Om Nirashaya Namah।
Om Nirupadravaya Namah।
Om Nityakamaya Namah।
Om Nirakankshaya Namah।
Om Nirupadhika Vasabhuvaye Namah।
Om Shantaya Namah।
Om Sarvagunopetaya Namah।
Om Sarvagyaya Namah।
Om Sarvasammataya Namah।
Om Sarvanikaruna Patraya Namah।
Om Sadanandakripalayaya Namah।
Om Gandharvakula Samsevyaya Namah।
Om Saugandhika Kusumapriyaya Namah।
Om Svarnanagari Vasaya Namah।
Om Nidhipitha Samasthayai Namah।
Om Mahameruttarasthayai Namah।
Om Maharshigana Samstutaya Namah।
Om Tushtaya Namah।
Om Shurpanaka Jyeshthaya Namah।
Om Shivapujarataya Namah।
Om Anaghaya Namah।
Om Rajayoga Samayuktaya Namah।
Om Rajasekhara Poojyaya Namah।
Om Rajarajaya Namah।