Kam Gayatri Mantra

Kam Gayatri Mantra – To increase in stamina, vitality, & sexual power

Aum Kamdevaye Vidmahe
Pushpvanaye Dhimahi
Tanno Kamah Prachodayat