தே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names Starting with Dhe

தே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names Starting with Dhe

தே பெண் குழந்தை பெயர்கள் | Girl Baby names starting with The

தே ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy baby names starting with The

Boy Baby Names in TamilBoy Baby Names in EnglishBoy Baby Names in Tamil with MeaningBoy Baby Names in English with Meaning
தேக்ஷனன்Dekshananநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேசபிரியன்Thaesapriyanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேசராஜ்Desarajஒரு நாட்டின் ராஜாking of a country
தேசாந்தன்Deshaanthanவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேசிகன்Deshiganபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேசிஜென்Desigenலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேசிஹான்Thesihanமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேசுபன்Desubanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேசென்Deshenஉலகம்world
தேமதுரன்Themathuranபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேமாதுரன்Theamadhuranபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேமேஷ்Thameshபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேம்ஸ்Thamesநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேருஷன்Derushanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேரேஷன்Dereshanவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேலக்Thelakமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவகன்Thevakanமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவகாDevakaபரலோக, வானheavenly, celestial
தேவகாந்தன்Thevakanthanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவகார்த்திDevakarthiநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவகானந்த்Thevakananthலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவகுமார்Devakumarநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவகேன்Thevaakenபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவக்கர்Devakarவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவக்ரியன்Thevakriyanபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேவக்ரிஷென்Devakrishenவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவசகாயம்Thevasagayamலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவசங்கீத்Devasangeethமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவசரன்Thevasaranபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேவசராசாDevasarasaதெய்வங்களின் குளம்pool of the gods
தேவசிசாDevasisaதெய்வங்களின் ஆசீர்வாதம்blessing of the gods
தேவசுதன்Devasuthanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவசேனன்Devasenanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவதர்சன்Devdharsanபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேவதர்ஷன்Devadarshanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவதாசன்Devadasanவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவதாட்சன்Devadhatchanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவதானன்Dekthananஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேவதாஸ்Devadhasமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவதித்யாDevadithyaஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேவதிபாDevadhipaகடவுளின் இறைவன்Lord Of The Gods
தேவதுதாDevadutaதெய்வங்களின் தூதர்messenger of the gods
தேவதூத்Devaduttராஜா, கடவுளின் பரிசுKing, Gift Of God
தேவநந்தன்Devaananthanபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவநாதன்Devanathanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவநாராயண்Devanarayanஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேவந்திரன்Devanthiranவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவபாதாDevapadaகடவுளின் பாதங்கள்feet of the god
தேவபாலன்Devabalanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவபிரசாத்Thevaprasathபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேவப்பிரசாத்Devaprasathநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவமித்திரன்Devamithrenபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேவரதDevarataதெய்வங்களில் மகிழ்ச்சி, மத, கடவுள் கொடுக்கப்பட்டdelighting in the gods, religious, god given
தேவரத்னம்Thevaratnamமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவரம்Devaramஒரு தெய்வீக வேதத்தின் பெயர்name of a divine scripture
தேவராயன்Devarayanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவராஜன்Devarajanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவராஜாDevarajaதெய்வங்களின் ராஜாking of the gods
தேவராஜ்Devarajகடவுளிடையே கிங், இந்திரனின் பெயர்King Among Gods, Name Of Indra
தேவரிஷிDevarishiபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவர்ஷன்Thevarshanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவவிDevaviஒரு பூசாரி, பக்தர்a priest, devotee
தேவவ்ரத்Devavratகடவுளின் சத்தியம்Oath of God
தேவனன்Thevananஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேவனாசென்Thevanasenநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவனேசன்DevaNesanபக்தியுள்ளpious
தேவனேஷ்Devaneshபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவன்Devanதெய்வபக்திgodly
தேவன்சாDevansaதெய்வங்களின் ஒரு பகுதி அவதாரம்a partial incarnation of gods
தேவன்ஷ்Devanshகடவுளின் பகுதிPart Of God
தேவஸ்நேகன்Devasnehanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவஹரன்Thevaharanலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேவஹ்ரதாDevahradaதெய்வீக இதயம், தெய்வீக குளம்divine heart, divine pool
தேவாDevaஒளி, தெய்வீக, ஒரு கடவுள்light, divine, a god
தேவாங்Devangகடவுளிடம் இருந்துFrom God
தேவாசுதன்Thevasutanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவானந்தாDevanandaதெய்வங்களின் மகிழ்ச்சிjoy of the gods
தேவானந்த்Devanandநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவாஜெயன்Thevajeyanபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவாஜ்Devajகடவுளிடம் இருந்துFrom God
தேவாஷன்Deavashanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவாஷின்Devashinவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவாஷிஷ்Devashishகடவுள்களின் ஆசீர்வாதம் (டெபாஷிஷ்)Blessing of the Gods( Debashish )
தேவிகன்Deevikanமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவிசுதன்Thevisuthanபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேவிதர்ஸ்னாDevidharsnaபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவிதாஸ்Devidasகோடெஸின் வேலைக்காரன் (பக்தர்)Servant (devotee) of Godess
தேவிபிரசாதாDeviprasadaதெய்வத்தின் பரிசுgift of the goddess
தேவின்குமார்Devinkumarபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேவிஸ்ரீDevisreeநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேவிஷாDevishaபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவெந்திரன்Theventhiranவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவேசுDevesuதெய்வீக அம்புdivine arrow
தேவேந்திரன்Dhevendiranபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவேந்திராDevendraதெய்வங்களின் தலைவர், இந்திரனின் மற்றொரு பெயர்chief of the gods, another name of indra
தேவேனேஷ்Deveneshமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேவேஷ்Deveshகடவுளின் கடவுள்God Of Gods
தேவ்Devகடவுள், ராஜாGod, King
தேவ்குருDevguruகடவுளின் ஆசிரியர் (ப்ரிஹஸ்பதி)Teacher of Gods ( Brihaspati )
தேவ்நாத்Devnadபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேவ்பிரசாத்Devprasathவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேவ்யஸ்ரீDevyasreeஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேவ்ரத்Devratஆன்மீகSpiritual
தேவ்ராஜ்Devrajபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேவ்னாDevnaவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேனப்பன்Thenappanபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேனன்Thenanபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேனுசன்Thenusanபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேனுஜன்Thenujanஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேனுஷன்Thenushanவெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்புexpression, energetic, creativity, friendly
தேனேசன்Theneshanமத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்mediator, spirituality, warm, diplomacy
தேனேஷ்Deneshபயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமானhelpful, restless, determined, humanitarian
தேன்ராஜ்Thenrajஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேஜன்Dejanபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேஜஸ்Tejassலட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்திambitious, authoritative, judgement, courageous, power
தேஜஸ்ரூபன்Thejasroopanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேஜஸ்வர்Tejaswarஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேஜாஸ்Tejasஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேஜாஷ்Tejashபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேஜாஷ்வின்Tejashwinநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical
தேஜீஷ்Thejeeshபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேஜேஸ்வரன்Thejeshwaranபுத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியானwise, reserved, analysis, intuitive, quiet
தேஜேஸ்வர்Tejaeswarபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேஜேஷவர்Tejeshawarபுகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையானlove of fame, family-loving, trustworthy, artistic, stable
தேஜேஷ்Thejeshபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேஸ்வரன்Theswaranஅறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்knowledge, romantic, non-committal, sexuality, freedom lover
தேஷன்Theshanபடைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்creative, determined, courage, original, leader
தேஷிகன்Theshikanநம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறைtrustworthy, construction, self-disciplined, practical