ஸ்ரீ வாராஹி காயத்ரி மந்திரம் | Sri Varahi Gayatri Mantra

ஸ்ரீ வாராஹி காயத்ரி மந்திரம் | Sri Varahi Gayatri Mantra

ஸ்ரீ வாராஹி காயத்ரி மந்திரம்

ஓம் ச்யாமளாயை வித்மஹே
ஹல ஹஸ்தாயை தீமஹி
தன்னோ வாராஹி ப்ரசோதயாத்