Karpura Gauram Karunavataram Lyrics in English | Shiva Yajur Mantra

Karpura Gauram Karunavataram Lyrics in English | Shiva Yajur Mantra


Karpura Gauram Karunavataram
Samsarasaram Bhujagendraharam |
Sadavasantam Hridayaravinde
Bhavam Bhavanisahitam Namami ||