முகுந்த மாலா 33 | Mukunda Mala Stotram 33 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 33 | Mukunda Mala Stotram 33 in Tamil with Meaning

க்ருஷ்ணோ ரக்ஷது நோ ஜக³த்த்ரயகு³ரு꞉ க்ருஷ்ணம் நமஸ்யாம்யஹம்
க்ருஷ்ணே நாமரஶத்ரவோ வினிஹதா꞉ க்ருஷ்ணாய துப்⁴யம் நம꞉ |
க்ருஷ்ணாதே³வ ஸமுத்தி²தம் ஜக³தி³த³ம் க்ருஷ்ணஸ்ய தா³ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம்
க்ருஷ்ணே திஷ்ட²தி ஸர்வமேதத³கி²லம் ஹே க்ருஷ்ண ரக்ஷஸ்வ மாம் || 33 ||

விளக்கம்:

மூவுலகுக்கும் பெரியோனான கிருஷ்ணன் நம்மை ரக்ஷிக்கட்டும் நான் கிருஷ்ணனை வணங்குகிறேன் கிருஷ்ணனால் தேவரின் பகைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர் கிருஷ்ணனான உனக்காக நமஸ்காரம் இந்த உலகம் கிருஷ்ணனிடமிருந்து தோன்றியது நான் கிருஷ்ணனின் தாஸன் இது எல்லாம் கிருஷ்ணனிடத்தில் நிலைபெற்றிருக்கிறது ஹே கிருஷ்ணனே என்னை காப்பாற்று.