முகுந்த மாலா 6 | Mukunda Mala Stotram 6 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 6 | Mukunda Mala Stotram 6 in Tamil with Meaning

முகுந்த மாலா 6

திவி வா புவி வா மமாஸ்து வாஸோநரகே வா நரகாந்தக!
ப்ரகாமம் |அவதீரித-ஶாரதாரவிந்தௌசரணௌ
தே மரணே(s)பி சிந்தயாமி || 6 ||

விளக்கம்:

நரகாசுரன் என்னும் அசுரனை அழித்தவனே! என்னுடைய வாசமானது சொர்க்கத்திலோ, பூவுலகிலோ, அல்லது நரகத்திலோ எங்ககிலும் இருக்கட்டும். ஆனால், என்னுடைய மரண சமயத்திலும் சரத் காலத்தில் பூக்கின்ற தாமரை மலர்களைப் பழிக்கும் அளவிற்க்கு அழகு நிறைந்த உன் இரு திருவடிகளையே சிந்தனை செய்கிறேன்