Sri Ganesha Bhujanga Stotram – Lord Ganesha Slogams Lyrics

Sri Ganesha Bhujanga Stotram

Ranat Kshudra Ghan Taa Ni Naadaa Bhi Raamam

Chalet Tanda Vod Danda Vat Padma Taalam

Lasat Tundi Laango Pari Vyaala Haaram

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Dhvani Dhvamsa Veenaa Layollaasi Vaktram

Sphurat Chun Da Dandolla Sat Beeja Pooram

Galad Darpa Sou Gandhya Lolaali Maalam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Prakaashaj Japaa Rakta Ranta Prasoona –

Pravaala Prabhaa Taaru Na Jyoti Rekam

Pralam Bodaram Vakratun Daika Dantam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Vichitra Sphurat Ratna Maalaa Kireetam

Kiree Tolla Sat Chandra Rekhaa Vibhoosham

Vibhoo Shaika Bhoosham Bhava Dhvamsa Hetum

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Udan Chad Bhujaa Vallaree Drushya Mooloh

Chalad Bhroola Taa Vi Bhrama Bhraaja Daksham

Marut Sundaree Chaamaraih Sevya Maanam

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Sphuran Nish Thuraa Lola Pingaakshi Taaram

Krupaa Komalo Daara Leelaa Va Taaram

Kalaa Bindugam Geeyate Yogi Varyaihi

Ganaa Dheesha Meeshaana Soonum Tameede

Yamae Kaa Ksharam Nirmalam Nirvi Kalpam

Gunaa Teeta Maa Nanda Maa Kaara Shoonyam

Param Paara Mom Kaara Maan Maaya Garbham

Vathanthi Prakalpam Puraanam Tameede

Chidaa Nanda Saan Draaya Shaan Taaya Tubhyam

Namo Vishva Kartre Cha Hartre Cha Tubhyam

Namo Ananta Leelaaya Kaivalya Bhaase

Namo Vishva Beeja Prasee Desha Soono

Imam Samsta Vam Praata Rutthaaya Bhaktyaa

Pathed Yastu Martyo Labhet Sarva Kaamaan

Ganesha Prasaa Daena Siddh Yanti Vaacho

Ganeshae Vibhou Durlabham Kim Prasanne