Sri Sastha Dasakam

Sri Sastha Dasakam

Loka Veeram Maha Poojyam Sarva Rakshakaram Vibhum 

Parvathi Hridaya Nandam Saasthaaram Pranamamyaham 
Swamiye Saranam Ayyappa 

Vipra Poojyam Viswa Vandyam Vishnu Shambho Priyam Sutham 
Kshipra Prasaada Niratam Saasthaaram Pranamamyaham
Swamiye Saranam Ayyappa 

Mattha Maatanga Gamanam Kaarunyaamrita Pooritam 
Sarva Vighna Haram Devam Saasthaaram Pranamamyaham 
Swamiye Saranam Ayyappa 

Asmat Kuleswaram Devam Asmat Shatru Vinaashanam 
Asma Dista Pradaataram Saasthaaram Pranamamyaham 
Swamiye Saranam Ayyappa 

Pandyesha Vamsa Tilakam Keraley Keli Vigraham 
Aarta Thraana Param Devam Saasthaaram Pranamamyaham 
Swamiye Saranam Ayyappa  

Traymbaka Puradheesam Ganadhipa Samanvitham
Gajaroodam Aham Vande Sastharam Pranamamyaham

Siva Veerya Samud Bhootham Sreenivasa Thanudbhavam
Siki Vahanujam Vande Sastharam Pranamamyaham

Yasya Danwantharir Matha Pitha Devo Maheswara
Tham Sastharamaham Vande Maha Roga Nivaranam.

Bhoothanatha Sadananda Sarva Bhootha Daya Para
Raksha Raksha Maha Baho Sasthre Thubham Namo Nama.

Ashyama Komala Vishala Thanum Vichithram
Vasoavasana Arunothphala Dama Hastham
Uthunga Rathna Magudam Kutilagra Kesam
Sastharamishta Varadam Saranam Prapadhye.