Tag «sastha pancharatnam mp3»

Sri Sastha Dasakam

Sri Sastha Dasakam Loka Veeram Maha Poojyam Sarva Rakshakaram Vibhum  Parvathi Hridaya Nandam Saasthaaram Pranamamyaham  Swamiye Saranam Ayyappa  Vipra Poojyam Viswa Vandyam Vishnu Shambho Priyam Sutham  Kshipra Prasaada Niratam Saasthaaram Pranamamyaham Swamiye Saranam Ayyappa  Mattha Maatanga Gamanam Kaarunyaamrita Pooritam  Sarva Vighna Haram Devam Saasthaaram Pranamamyaham  Swamiye Saranam Ayyappa  Asmat Kuleswaram Devam Asmat Shatru Vinaashanam  Asma Dista Pradaataram Saasthaaram Pranamamyaham  Swamiye Saranam Ayyappa  Pandyesha …