Sri Venkataesa Dwadasa Nama Stotram

Sri Venkataesa Dwadasa Nama Stotram

Asya Sree Venkataesa Dwadasa Naama Stotra Maha Mantrasyaa

Brahma Rushih  Anushtup Chandah

Sri Venkataeswaro Daevataa Ishtartae Viniyogah

Naaraayano Jagannaatho Vaari jaasana vanditah

Swaami pushkarini vasi Shankha Chakra Gadaa Dharah

Pitaambhara dharo Daevo Garudaashana shobhitah

Kandarpa khoti Laavanyaha Kamalayata lochanah

Indiraapati Govindah Chandra soorya Prabhaakaraha

Viswaatmaa Viswalokaesu Jaya Sree Vaenkataeswaraha

Eta dwaadasa Naamaani Trisandhyaam Yah Pataennaraha

Daaridrya DuhKha nirmuktoe Dhana dhaanya Sammruddhimaan

Janavasyam Raajavasyam Sarva Kaamaartha siddhidham

Divya tejah Samaapnothi Deergha maayu shya Vindati

Graharogaa dinaasam Cha Kaamitaartha phalapradam

Iha Janmani Sowkhyam Cha Vishnu Saayujya Maapnuyaat

Iti Brahmaanda Puraanae Brahmanaarada Samvadae

Sri Venkataesa Dwadasanama Stotram Sampoornam