வரலட்சுமி விரத ஸ்லோகம் | Varalakshmi Vratha Slogam

Varalakshmi Vratha Slogam | வரலட்சுமி விரத ஸ்லோகம் | வரலட்சுமி நோன்பு ஸ்லோகம்

மகாலட்சுமியின் பரிபூரண அருளுடன், வேண்டிய வரங்களையும் பெறுவதற்கு ஏற்ற நாள் வரலட்சுமி விரத நாளாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் ஆடி – ஆவணி மாதத்தில் பெளர்ணமிக்கு முன்பு வரும் வெள்ளிக்கிழமையில் வரலட்சுமி விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

varalakshmi-viratham-slogam

திருமணமான பெண்கள் தங்களின் கணவரின் ஆயுள் பெருக வேண்டும் எனவும், குடும்ப சுபிட்சத்திற்காகவும் வரலட்சுமி விரதம் இருப்பது வழக்கம். திருமணமாகாத பெண்கள், தங்களுக்கு நல்ல துணையுடன், மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை அமைவதற்காக இந்த நாளில் வேண்டிக் கொள்வார்கள்.

மகாலட்சுமியை வீட்டிற்கு அழைத்து, பூஜைகள் செய்து, லட்சுமி கடாட்சம் என்றென்றும் நம்முடைய வீட்டில் நிலைத்திருக்க அருள வேண்டும் என வேண்டிக் கொள்ளும் நாள் வரலட்சுமி விரதம். இந்த நாளில் மகாலட்சுமிக்கு உரிய சக்தி வாய்ந்த மந்திரங்களை சொல்லி வழிபடுவதால் அஷ்டலட்சுமிகளின் அருளும் நமக்கு கிடைக்கும்.

இன்று வரலக்ஷ்மி விரத நாளில் துதிக்க வேண்டிய துதிகளையும் ஸ்லோகங்களையும் இங்கே பதிவிட்டு உள்ளோம். லக்ஷ்மி தேவியை இந்த துதிகளை சொல்லி துதித்து வரலக்ஷ்மியின் அருளை பெற்று சகல ஐஷ்வர்யங்களுடன் வாழ்வோம்.

வரலட்சுமி விரத ஸ்லோகம் :

ஓம் லக்ஷ்மிதேவியே நமோ நம:
ஓம் தாமரைப் பூவில் அமர்ந்தவளே நமோ நம:
ஓம் பாற்கடல் உதித்தோய் நமோ நம:
ஓம் செந்தூரத் திலகம் அணிந்தாய் நமோ நம:
ஓம் நாரணன் நெஞ்சில் நிறைந்தவளே நமோ நம:
ஓம் கருணையில் சிறந்தவளே நமோ நம:
ஓம் அலை கடலில் உதித்த ஆதிலக்ஷ்மி தாயே நமோ நம:
ஓம் அமரர்தம் துதிபாடும் அமுதமும் நீயே நமோ நம:
ஓம் அன்பர்களைக் காத்திடும் அலைமகளே நமோ நம:
ஓம் ஐஸ்வர்ய லக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் விஜயலக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் ராஜ்ய லக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் ஜயலக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் தான்ய லக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் தனலக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் தைர்ய லக்ஷ்மியே நமோ நம:ஓம் மஹாலக்ஷ்மியே நமோ நம:
ஓம் உன்பதம் எந்நாளும் தஞ்சம் திருமகளே நமோ நம:

மகாலட்சுமி துதி :

ஒருமால் உளமகிழ் ஒருத்தி போற்றி
திருமா மகள் நின் செவ்வி போற்றி
ஒருமா மணியா ஒளிர்வாய் போற்றி
பிரியாது அவனுளம் பேணுவாய் போற்றி
வருமாசு அகற்றுசெம் மணியே போற்றி

 • மகாலட்சுமிக்கு உரிய இந்த போற்றி துதியை தினமும் காலை, மாலை இருவேளைகளிலும் 9 முறை துதிப்பது வீட்டில் சுபிட்சத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • வெள்ளிக்கிழமையில் சுக்கிர ஹோரை நேரமான காலை 6 மணி முதல் முதல் 7 மணிக்குள்ளாகவும், மாலை 6 மணி முதல் 7 மணிக்குள்ளாகவும் வீட்டில் மகாலட்சுமி படத்திற்கு முன் விளக்கேற்றி, இந்த துதியை 27 முறை கூறி வந்தால் தடையில்லாத பணவரவு அதிகரிக்கும்.
 • பொன், பொருள், ஆபரணம் சேரும். வீட்டில் பணக்கஷ்டம் என்பது இருக்கவே இருக்காது.

அஷ்டலட்சுமியின் அருள் கிடைக்க செய்யும் மந்திரம் :

 1. சுத்தலக்ஷ்ம்யை புத்திலக்ஷ்ம்யை வரலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே செளபாக்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 2. வசோலக்ஷ்ம்யை காவ்யலக்ஷ்ம்யை காநலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே ச்ருங்காரலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 3. தநலக்ஷ்ம்யை தான்யலக்ஷ்ம்யை தராலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே அஷ்டைச்வர்ய லக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 4. க்ருஹலக்னு்ம்யை க்ராமலக்ஷ்ம்யை ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே ஸாம்ராஜ்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 5. சாந்திலக்ஷ்ம்யை தாந்திலக்ஷ்ம்யை க்ஷேமலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே அஸ்த்வாத்மாநந்தலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 6. ஸத்யலக்ஷ்ம்யை தயாலக்ஷ்ம்யை ஸெளக்கிய லக்ஷ்ம்யைநமோ நம:
  நம:பாதிவ்ரத்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 7. கஜலக்ஷ்ம்யை ராஜலக்ஷ்ம்யை தேஜோலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நம: ஸர்வோத்கர்ஷலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 8. ஸத்வலக்ஷ்ம்யை தத்வலக்ஷ்ம்யை போதலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே விஜ்ஞானலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 9. ஸ்தைர்யலக்ஷ்ம்யை வீர்யலக்ஷ்ம்யை தைர்ய லக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே அஸ்த்வெளதார்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யைநமோ நம:
 10. ஸித்திலக்ஷ்ம்யை ருத்திலக்ஷ்ம்யை வித்யாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

நமஸ்தே கல்யாணலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

 1. கீர்த்திலக்ஷ்ம்யை மூர்த்திலக்ஷ்ம்யை வர்ச்சோலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே த்வநந்தலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 2. ஜபலக்ஷ்ம்யை தபோலக்ஷ்ம்யை வ்ரதலக்ஷ்ம்யை லக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே வைராக்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 3. மந்த்ரலக்ஷ்ம்யை தந்த்ரலக்ஷ்ம்யை யந்த்ரலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே குருக்ருபாலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 4. ஸபாலக்ஷ்ம்யை ப்ரபாலக்ஷ்ம்யை கலாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே லாவண்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 5. வேதலக்ஷ்ம்யை நாதலக்ஷ்ம்யை சாஸ்த்ரலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

நமஸ்தே வேதாந்தலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

 1. சேத்ரலக்ஷ்ம்யை தீர்த்தலக்ஷ்ம்யை வேதிலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே ஸந்தானலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 2. யோகலக்ஷ்ம்யை போகலக்ஷ்ம்யை யக்ஞலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  க்ஷீரார்ணவ புண்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 3. அன்னலக்ஷ்ம்யை மநோலக்ஷ்ம்யை ப்ரக்ஞாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  விஷ்ணுவக்ஷேபூஷலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 4. தர்மலக்ஷ்ம்யை அர்த்தலக்ஷ்ம்யை காமலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே நிர்வாணலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 5. புண்யலக்ஷ்ம்யை சேமலக்ஷ்ம்யை சரத்தாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

நமஸ்தே சைதன்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

 1. பூலக்ஷ்ம்யை தே புவர்லக்ஷ்ம்யை ஸூவர்லக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே த்ரைலோக்யலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 2. மஹாலக்ஷ்ம்யை ஜனலக்ஷ்ம்யை தபோலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நம:ஸத்யலோகலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 3. பாவலக்ஷ்ம்யை வ்ருத்திலக்ஷ்ம்யை பவ்யலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே வைகுண்டலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 4. நித்யலக்ஷ்ம்யை ஸத்யலக்ஷ்ம்யை வம்சலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே கைலாஸலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 5. ப்ரகிருதிலக்ஷ்ம்யை ஸ்ரீலக்ஷ்ம்யை ஸ்வஸ்திலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

நமஸ்தே கோலோகலக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

 1. சக்திலக்ஷ்ம்யை பக்திலக்ஷ்ம்யை முக்திலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமஸ்தே த்ரிமூர்த்தி லக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
 2. நமச்சக்ராரஜ லக்ஷ்ம்யை ஆதிலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:
  நமோ ப்ரும்மானந்த லக்ஷ்ம்யை மஹாலக்ஷ்ம்யை நமோ நம:

வரலட்சுமி 108 போற்றி | 108 Varalakshmi Amman Potri in Tamil

வரலட்சுமி துதி | Varalakshmi Thuthi