ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names starting with S

ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Boy Baby Names starting with S

Boy Baby Tamil Name Baby Name Meaning
சகாதலா சக்தி துண்டு
சகாதேவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சகாஷ் வெளிச்சம்
சகிதியன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சகிதியானாதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சகித் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சகித்தியன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சகித்யா பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சகித்ஜன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சகிந்த் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சகிலாஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சகிஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சகீசன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சகீதன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சகீந்தன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சகீஷ்கரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சகுந்தன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சகுந்தா பறவை, நீல ஜெய், விஸ்வாமித்திரனின் மகன்
சக்கரவர்த்தி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சக்கார வடிவம், அழகான
சக்கினன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சக்கீர்த்தியன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சக்தி ஒரு ஈட்டி, சக்திவாய்ந்த, ஸ்கந்தாவின் மற்றொரு பெயர்
சக்திபிரசாத் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சக்திமுருகன் முருகன் கடவுளுக்கு மற்றொரு பெயர்
சக்திவர்மன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சக்திவேல் முருகன் கடவுளுக்கு மற்றொரு பெயர்
சக்ரவர்த்தி படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சக்வரா வலிமைமிக்க, சக்திவாய்ந்த, வலுவான
சக்வாரி ஒரு விரல், ஒரு நதி
சக்ஸம் திறன், சக்திவாய்ந்த
சக்ஷம் திறன் கொண்டது
சக்ஷனன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சக்ஷன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சங்கதன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சங்கமான் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சங்கமித்ரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சங்கமேஸ்வரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சங்கரபாண்டியன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சங்கரன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சங்கரா நல்ல, செழிப்பை ஏற்படுத்தும், சிவா மற்றும் ருத்ராவின் மற்றொரு பெயர்
சங்கராசு புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சங்கர் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சங்கர்கண்ணன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சங்கர்ஷன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சங்கல்பா கருத்தாக்கம், கருத்து, நம்பிக்கை
சங்கிலியன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சங்கீதவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சங்கீதவேலன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சங்கீதன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சங்கீத் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சங்கீர்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சங்கீர்த்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சங்கீஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சங்கே நிறுவனத்தில்
சங்கேத் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சங்கேஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சசங்கன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சசிகரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சசிகஜன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சசிகாந்தன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சசிகாந்த் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சசிகிரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சசிகுமார் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சசிகேஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சசிதரன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சசிதர் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சசிந்தன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சசிந்திரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சசிபன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சசிராஜன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சசிராஜ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சசிவரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சசிவர்மன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சசிவேனன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சசின் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சசிஜன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சசிஹரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சசீந்தர் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சசீலான் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சசீன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சசுவின் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சசெலன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சசேதரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சச்சி நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சச்சிவ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சச்சின் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சச்செட்டன் பகுத்தறிவு
சஞ்சகுமார் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஞ்சயநாத் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஞ்சயரம் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஞ்சயராம் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஞ்சயவிக்னேஷ் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஞ்சயன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சயா முற்றிலும் வெற்றிகரமான, வெற்றிகரமான, யக்ஞர்களின் தலைவர்
சஞ்சய் சேகரிப்பு
சஞ்சய்கிருஷ்ணா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஞ்சய்குமார் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஞ்சய்தர்ஷன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஞ்சய்மதன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஞ்சய்மரன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சய்மித்ரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஞ்சனன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஞ்சன் உருவாக்கியவர்
சஞ்சாய்கிரிஷ்ணா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சிகா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சிதன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஞ்சிதா லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஞ்சித் சேகரிக்கப்பட்டது
சஞ்சித்குமாரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சிவமதன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சிவன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஞ்சிவிராயன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஞ்சிவேன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சீதன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஞ்சீதா வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஞ்சீத் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஞ்சீவரம் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஞ்சீவன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சீவா இருக்கும், இருக்கும்
சஞ்சீவானி புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஞ்சீவேனி படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஞ்சீவ் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஞ்சீவ்கிருஷ்ணன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சீஷன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சீஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஞ்சு புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சுயன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஞ்சுயென் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஞ்சுஷ்ரீ பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஞ்சேத் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஞ்சேனா வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஞ்சேஸ்ராஜன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஞ்சைராஜ் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்சோஷ் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஞ்ச் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சண்முகச்சோலன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சண்முகபிரியன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சண்முகம் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சண்முகராஜ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சண்முகலிங்கம் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சண்முகன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதகோபன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதயன் கடவுள் சிவன்
சதர்சன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதர்வன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதர்னன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதர்னிஹான் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதர்னென் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சதர்ஷனன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதர்ஷன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சதர்ஷென் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சதர்ஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதர்ஷ்னன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதாசரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதாச்சரம் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சதானந்த் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதிகாவி புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதிநாதன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதிமாயுரா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதிரா லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதிரியன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதிவிகன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதிவேல் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதின் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதிஜினி நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சதிஸ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சதிஸ்வரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதீசன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதீபன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதீபென் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதீரியன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதீஜன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சதீஸ்கலா புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதீஸ்குமார் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதீஸ்வரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதீஸ்வரி பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதீஷரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சதீஷன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதீஷேன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதீஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதீஷ்குமார் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதீஷ்ராஜ் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதீஷ்வரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதீஷ்வாசன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதுமிதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சதுரியன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சதுரிஜன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சதுர்சன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சதுர்வன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதுர்வா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதுர்ஜன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சதுர்ஷன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதுஷன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதுஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சதூஷன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதேசன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதேதன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சதேரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சதேஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சதேஷ்குமார் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சதையப்பன் கடவுள் சிவன்
சத்குனபவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சத்குனா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியகலா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்தியகுமார் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்தியசீலன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியசுதன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்தியசூரியா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியசேல்வம் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியநாதன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியநாராயணா பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சத்தியபவன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சத்தியபாமா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சத்தியபாலன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சத்தியபாலா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சத்தியபாலாஜி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சத்தியமூர்த்தி படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியராஜன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சத்தியராஜா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியராஜ் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியருபன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியருன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியரேயன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியவனன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சத்தியன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சத்தியாதேபன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சத்தியானந்த் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்தியு மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்தியென் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சத்தியேந்திரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்தியேந்திரா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சத்தீஸ்குமாரா புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சத்தீஸ்வர் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்துரியன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்துர்ஷன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்துஷன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்யங்கர் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்யவன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சத்யன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சத்யஜித் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சத்யா அடையக்கூடிய, வெல்லக்கூடிய
சத்யான் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சத்யீஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சத்ரந்தன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சத்ரியன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்ருகன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சத்ருதன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சத்ருபன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சத்ருபாலன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சத்ரூவன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சத்வீக்கன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சத்வேகன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சத்ஜன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சந்தகுமார் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்தரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தர் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சந்தர்மோகன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சந்தனகண்ணன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்தனகிருஷ்ணன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தனகுமார் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்தனசெல்வன் இனிமையானது
சந்தனம் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சந்தன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சந்தா புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சந்தானன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தானு லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்திபா எரியும், எரியும், ஒளிரும்
சந்திரகுமார் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சந்திரங்கன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்திரசாகர் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்திரசாமி வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சந்திரசேகரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்திரசேகர் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்திரதாஸ் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்திரதேவன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சந்திரபனு கதிரியக்க நிலவு, அறிவொளி
சந்திரபாச சந்திரனைப் போல புத்திசாலி, ஒரு வாள்
சந்திரபிரகாஷ் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்திரமணி அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சந்திரமுகேஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சந்திரமோகன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்திரயன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சந்திரவரன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சந்திரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சந்திரஜித் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சந்திரேஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சந்திரோதயன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்தீபன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தீப் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தீஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சந்துதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சந்துதுன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்துரு அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சந்துஜன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தூரு அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சந்தூஷ் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சந்தேசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சந்தேரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்தேஷ் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சந்தோசன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்தோசா திருப்தி
சந்தோஸ்ராஜா புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்தோஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சந்தோஷா புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சந்தோஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சந்தோஷ்குமார் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சந்த் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சபரிசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சபரிதர்ஷன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சபரிநாதன் கடவுள் அய்யப்பன்
சபரிவாசன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சபரிஷன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சபரிஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சபரீசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சபரீஷ் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சபரேசன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சபரேஷ்வரன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சபாபதி லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சபாரி படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சபாரீதன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சபிதன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சபினாஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சபிஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சபீசன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சபீஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சபேசன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சபேனாஷன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சபேனாஷ் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சபேஷன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சபேஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சபேஷ்வர் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சப்தகிரி பகவான் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரர்
சப்தரிஷி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சப்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சப்தன்ஷு தீ
சப்ரிஷன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சப்ரேசன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சமக்ஷ் முன்னால்
சமணேஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சமதர்மன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சமதன் திருப்தி
சமநந்தினி பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சமந்தனன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சமந்தன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சமந்தா எல்லை, ஒரு மாவட்டத்தின் தலைவர், சாம்பியன்
சமந்தி புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சமந்தினி வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சமயா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சமரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சமர்த் சக்திவாய்ந்த
சமர்விஷி நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சமனன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சமன்யன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சமன்னன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சமாவார்ட் விஷ்ணு பகவான்
சமிக்ஷன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சமிக்ஷ் சூரியனுக்கு அருகில்
சமிதன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சமித்தா சரியான, முழு, வீக்கம்
சமித்ரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சமிரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சமீத்ரன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சமுத்திரசென் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சமுத்திரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சமுத்ரா வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சமுருதன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சமேஷ் சமத்துவத்தின் இறைவன்
சம்சரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சம்தர்ஷி பகவான் கிருஷ்ணர்
சம்பசுந்தர் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சம்பத் செல்வம்
சம்பத்குமார் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சம்பருதி மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சம்பவன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சம்பவா அமைதியாக பிறந்தவர், தற்போதைய அவசர்பினியின் 3 வது அர்ஹத்
சம்பாசிவன் கடவுள் சிவன்
சம்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும், நலனுக்காகவும் மகிழ்ச்சிக்காகவும் இருக்கும், விஷ்ணுவின் மகன்
சம்பூர்ணா முழுமையானது, நிறைவேற்றப்பட்டது, முழு
சம்பூர்ன் முழுமை
சம்போத் முழுமையான அறிவு
சம்மத் மகிழ்ச்சி
சம்மன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சம்யுகன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சம்யுக்தா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சம்யுக்த் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சம்ருதன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சம்ருத் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சம்ருத்தன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சம்ரேஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சம்வர் உள்ளடக்கம்
சயங்கன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயஞ்சனன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயதேவன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சயநாதர்கள் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயந்தவரந்தன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயந்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயந்திரன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயந்த் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயனன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சயனோலிபவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சயன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சயன்ரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சயாங்கன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சயான் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சயிதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயிதேவா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சயின்த் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சயீசன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயீதன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சயீஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயுதன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சயுராதேன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சயுஜ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சயூரதன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சயூர் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சயென் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சயே படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சயேசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சயோன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரகரன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரங்கன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரங்குமார் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரசரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரசன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரஞ்சீத் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரணவரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரணவன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரணாத் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரணாஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரணிதன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரண்யன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரண்ராஜ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரண்விக்னேஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரண்விஸ்ணு புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரண்ஷன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரதசந்தனன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரதசந்தன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரதன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரதாசன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரதி லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரத் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரத்தேவன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரந்ததாசன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரந்தவரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரந்தன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரயுதன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரவண மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரவணகார்த்திக் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரவணகுமாரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரவணகுமார் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரவணபாண்டி வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரவணப்பிரியன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரவணப்ரபு வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரவணனகுமார் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரவணன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரவநவேல் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரவந்தன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரவரணா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரவரதன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரவரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரவனேஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரவன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரவன்குமார் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரவேஷ் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரனேசன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரஜன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சரஸ்வதன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரிகன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரிசரதன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரிசரன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரிதரன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சரிதவரதன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரிதன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரிதாசாரதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரித்ரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரிவரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரிவரேந்தன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரிவன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரினன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரினி நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரிஜனன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரிஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சரிஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரிஹான் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சரீந்த் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சருதன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சருயுஷன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சருஷன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரூராஜ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சரேந்தன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சரேஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சரோசன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சரோஜன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சரோஜ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சர்காஷ் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சர்கீர்த்தியன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சர்குனம் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சர்குனன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சர்குனா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்தரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்தவன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சர்திகன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்திக் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சர்பன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சர்பேஷ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சர்மன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சர்மா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்மிதன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சர்மிலன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்ரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சர்வசேசன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சர்வத் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வநாத் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சர்வவேந்திரன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சர்வனன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்வன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சர்வா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வி நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வினேஷ் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வின் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சர்விஜித் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்வீந்த் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சர்வீஸ் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்வீஸ்வரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வேசன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வேந்திரா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்வேஸ்வரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சர்வேஷ் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சர்வேஷ்குமார் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வேஷ்ரா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சர்வேஷ்வரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சர்வேஷ்வர் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சர்னேஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்ஜீவன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சர்ஜுனன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்ஜுன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சர்ஜுன்னா புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சர்ஜூன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சலங்கன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சலுஜன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சலைன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சலோசன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சல்மியன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சல்லியன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சவர்ணன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சவித்யான் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சவினன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சவிஜன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சவுண்டர் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சவுதேஷ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சவுந்தரியன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சவுந்தர் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சவுந்தாரியன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சவுரிராஜன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சவேந்திரன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சவேலன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சனகர் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சனகன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சனக்கியன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சனஞ்சியன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனதன் நிரந்தர
சனத்குமாரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சனத்குமார்னன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சனந்தனன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனந்தனேன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சனந்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சனந்தேனன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சனயன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சனா படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சனாதனன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனாதனா நித்திய, பண்டைய, பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவாவின் மற்றொரு பெயர்
சனாதனேன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சனாதிகன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சனாஜனன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனாஜன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சனிஹ் வலது பக்கத்திலிருந்து வருகிறது
சனுஜன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சனுஷன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சனுஷாந்த் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சனுஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனோஜன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சனோஷன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சன்மினி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சன்முகா அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சன்மேதன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சன்யம் பொறுமை
சன்யாசன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சன்யாமா முயற்சி, கட்டுப்பாடு, தும்ராக்ஸாவின் மகன் மற்றும் கிருஸ்வாவின் தந்தை
சன்ரமுனி புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சன்ஸ்கர் நல்ல நெறிமுறைகள் மற்றும் ஒழுக்க விழுமியங்கள்
சன்ஷேகா வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சன்ஷ்ரே நோக்கம்
சஜந்திஷன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஜந்தீஷ் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜந்த் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜாத் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜாய் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஜிதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஜித் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜிந்தனா பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஜிந்த் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜிபிருந்தன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஜிஹரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜீகரன் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஜீதன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஜீதிரன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜீத் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜீபன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜீவன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஜீவா முழு வாழ்க்கை, வாழும்
சஜீவ் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஜீஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஜீஹரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜுபன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஜூசன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஜெந்தன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஜெந்தேஷ் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஜென் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜேகரன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஜேசன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஜேத் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஜேந்திரா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஜ்னேஷ் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஜ்ஜன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஜ்ஜா அலங்கரிக்கப்பட்ட, பொருத்தப்பட்ட
சஜ்ஜித் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஸ்திரியன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஸ்மிதன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஸ்மித் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஸ்வதன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஸ்வத் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஸ்வந்தன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஸ்வந்த் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஸ்வரதன் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஸ்வன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஸ்வித் அறிவு, காதல், உறுதியற்ற, பாலியல், சுதந்திர காதலன்
சஸ்விந்தரன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஷங்கன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஷாங்க் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஷாந்த் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஷிகன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஷிகிரன் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஷிகுமார் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஷிதரன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஷின் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஷுவேதா வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஷ்ரீக் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஷ்வந்த் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஷ்விந்த் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஷ்வின் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஹசாயன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஹசாரா லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஹப்தான் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஹர்சா மகிழ்ச்சி, மகிழ்ச்சி
சஹர்ஷ் மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஹவன் சக்திவாய்ந்த, வலிமைமிக்க
சஹாசரன் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஹாசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஹாதேவன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஹாதேவா தெய்வங்களுடன், வலிமைமிக்க கடவுள், 5 வது பாண்டவ சகோதரர்
சஹாயன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஹாரா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஹாஜா பரம்பரை, அசல்
சஹாஸ்ரி புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஹிஸ்தா வலுவான, மிக சக்திவாய்ந்த
சஹீகா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஹீசன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஹீதன் புத்திசாலி, ஒதுக்கப்பட்ட, பகுப்பாய்வு, உள்ளுணர்வு, அமைதியான
சஹீதா மத்தியஸ்தர், ஆன்மீகம், சூடான, இராஜதந்திரம்
சஹீத்யான் லட்சிய, அதிகாரபூர்வமான, தீர்ப்பு, தைரியமான, சக்தி
சஹீரன் பயனுள்ள, அமைதியற்ற, உறுதியான, மனிதாபிமான
சஹீரா நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஹீர்த்தனன் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான
சஹீலன் படைப்பு, உறுதியான, தைரியம், அசல், தலைவர்
சஹேத்தியன் வெளிப்பாடு, ஆற்றல்மிக்க, படைப்பாற்றல், நட்பு
சஹேஷ் நம்பகமான, கட்டுமானம், சுய ஒழுக்கம், நடைமுறை
சஹ்தேவ் புகழ் அன்பு, குடும்ப அன்பான, நம்பகமான, கலை, நிலையான