கனவில் அன்னை லட்சுமி தரிசனம் | Goddess Lakshmi in Dream Meaning

கனவில் அன்னை லட்சுமி தரிசனம் | Goddess Lakshmi in Dream Meaning

  • அன்பர்களே, உங்கள் கனவில் லட்சுமி தேவியைக் கண்டால், வாழ்க்கையில் பொருளாதார நெருக்கடிகள் இப்போது தீர்ந்து, வாழ்க்கையில் பண மழை பெய்யும்.
  • லட்சுமி தேவியை கனவில் கண்டால், வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும்.
  • நீங்கள் கனவில் லட்சுமி தேவியைக் கண்டால், அன்னை உங்கள் மீது கருணை காட்டுவார் என்று அர்த்தம்.
  • வெள்ளிக்கிழமையில் லக்ஷ்மி வழிபாடு செய்வது மேலும் நன்மை பயக்கும்.