குபேர பொம்மையை கிழக்கு திசையில் வைத்தால்…Kubera

குபேர பொம்மையை கிழக்கு திசையில் வைத்தால்…

செல்வம் குவியும்… குபேர பொம்மையினை வீட்டில் வைத்து வழிபட்டால்… வீட்டில்

எந்த இடத்தில் குபேர பொம்மையை வைத்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

குபேர பொம்மையை வீட்டில் எங்கே வைக்க வேண்டும் அலங்கார த்திற்காகவும் குபேர ( Kubera ) பொம்மையை வீட்டில் வைத்திருப்ப ர். கடவுளாக குபேர பொம்மையினை வீட்டில் வைத்து வழி பட்டால் செல்வம் குவியும்.

வீட்டின் கிழக்கு( East )திசைதான் குடும்பத்தின் அதிர்ஷ்டபுள்ளியாக கருதப்படுகிற து. எனவே சிரிக்கும் குபேரபொம்மையை கிழக்கு ( East )திசையில் வைத்தால் வீட்டில் ஒற்றுமையும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும்.

கிழக்கு ( East ) திசையில் குபேர பொம்மையினை வைப்பதால் குடும்ப த்திற்குள் ஏற்படும் சண்டைகள், சச்சரவு, வாக்குவாதத்தினால் ஏற்படு ம் மனகஷ்டம் தீரும்.

கிழக்கு ( East )திசையில் வைப்பதால் செல்வம் பெருகுவதோடு வாழ்க் கையில் வெற்றி கிடைக்க உதவிடும். நேர்மறையான எண்ணங்களை நமக்குள் கொண்டு வரும்.

குபேர பொம்மையை அறை ( #Room ), ஹால் ( #Hall), படுக்கைய றை ( #BedRoom ) அல்லது உணவருந்தும் அறை என எங்கு வேண் டுமானாலும் வைக்கலாம்.

தென்கிழக்கு ( South East ) திசையில் வைத்தால் எதிர்பாராத அதிர் ஷ்டமும், அதிக வருமானமும் கிடைக்கும்.

சிரித்து கொண்டு இருக்கும் பொம்மையை பார்க்கும்போது மன அழுத்தம் ( #Stress ) குறைகிறது. பிரச்சனைகளை எதிர் நோக்குவதற்கு புது நம்பிக்கை நமக்கு கிடைக்கும்.

புத்த மதத்தில் இந்த பொம்மையை கடவுளாக மதிக்கின்றன ர். எனவே இதை இழிவுபடுத்தவோ அவமதிக்கவோகூடாது.( #Kubera #East

குபேர பொம்மையை கிழக்கு திசையில் வைத்தால்…

செல்வம் குவியும்… குபேர பொம்மையினை வீட்டில் வைத்து வழிபட்டால்… வீட்டில்

எந்த இடத்தில் குபேர பொம்மையை வைத்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

குபேர பொம்மையை வீட்டில் எங்கே வைக்க வேண்டும் அலங்கார த்திற்காகவும் குபேர ( Kubera ) பொம்மையை வீட்டில் வைத்திருப்ப ர். கடவுளாக குபேர பொம்மையினை வீட்டில் வைத்து வழி பட்டால் செல்வம் குவியும்.

வீட்டின் கிழக்கு( East )திசைதான் குடும்பத்தின் அதிர்ஷ்டபுள்ளியாக கருதப்படுகிற து. எனவே சிரிக்கும் குபேரபொம்மையை கிழக்கு ( East )திசையில் வைத்தால் வீட்டில் ஒற்றுமையும் சந்தோஷமும் அதிகரிக்கும்.

கிழக்கு ( East ) திசையில் குபேர பொம்மையினை வைப்பதால் குடும்ப த்திற்குள் ஏற்படும் சண்டைகள், சச்சரவு, வாக்குவாதத்தினால் ஏற்படு ம் மனகஷ்டம் தீரும்.

கிழக்கு ( East )திசையில் வைப்பதால் செல்வம் பெருகுவதோடு வாழ்க் கையில் வெற்றி கிடைக்க உதவிடும். நேர்மறையான எண்ணங்களை நமக்குள் கொண்டு வரும்.

குபேர பொம்மையை அறை ( #Room ), ஹால் ( #Hall), படுக்கைய றை ( #BedRoom ) அல்லது உணவருந்தும் அறை என எங்கு வேண் டுமானாலும் வைக்கலாம்.

தென்கிழக்கு ( South East ) திசையில் வைத்தால் எதிர்பாராத அதிர் ஷ்டமும், அதிக வருமானமும் கிடைக்கும்.

சிரித்து கொண்டு இருக்கும் பொம்மையை பார்க்கும்போது மன அழுத்தம் ( #Stress ) குறைகிறது. பிரச்சனைகளை எதிர் நோக்குவதற்கு புது நம்பிக்கை நமக்கு கிடைக்கும்.

புத்த மதத்தில் இந்த பொம்மையை கடவுளாக மதிக்கின்றன ர். எனவே இதை இழிவுபடுத்தவோ அவமதிக்கவோகூடாது.( #Kubera #East