வாராஹி அனுகிரக அஷ்டகம் மகிமை | Varahi Anugraha Ashtakam Significance

Varahi Anugraha Ashtakam Significance | வாராஹி அனுகிரக அஷ்டகம் மகிமை

வாராஹி அனுகிரக அஷ்டகம் | Sri Varahi Anugraha Ashtakam Tamil Lyrics

பஞ்சமி திதியில் வராஹி அம்மனுக்கு விரதம் இருந்தால் எதிர்ப்புகள் அகலும், பகை ஒழியும். பஞ்சமி திதி நாட்கள் ஸ்ரீ வாராஹிதேவிக்கு (Varahi Devi) மிக உகந்தவை. பஞ்சமி திதியில் வராஹிதேவியை வழிபடுங்கள். நம் வாழ்வையே வரமாக்கித் தந்தருள்வாள் அன்னை!

வாராஹி அனுக்ரஹ அஷ்டகம் என்பது வாராஹி தேவியின் அருளைப் பெறுவதற்காக எட்டு ஸ்லோகங்களைக் கொண்ட பிரார்த்தனையாகும். வாராஹி தேவி சப்த மாத்ருக்களில் (தாய் தெய்வங்கள்) ஒருவர். அவள் விஷ்ணுவின் பன்றி அவதாரமான வராஹ பகவானின் மனைவி. வராஹி தேவி ஸ்ரீ லலிதா திரிபுர சுந்தரி தேவியின் அனைத்துப் படைகளின் தளபதியாக இருப்பதால் தண்டநாயகம்பா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.

ஸ்ரீ வாராஹி அனுக்ரஹ அஷ்டகத்தை இப்பக்கத்தில் பெற்று பக்தியுடன் ஜபித்து வாராஹி தேவியின் அருளைப் பெறுங்கள்.