Tag «10 names of shani dev in hindi»

108 Names Of Lord Sani Dev

108 Names Of Lord Sani Dev Sanaischara Om Shri Shanaishcharaya Namah। Shanta Om Shantaya Namah। Sarvabhishta-pradayin Om Sarvabhishtapradayine Namah। Sharanya Om Sharanyaya Namah। Varenya Om Varenyaya Namah। Sarvesha Om Sarveshaya Namah। Saumya Om Saumyaya Namah। Suravandhaya Om Suravandyaya Namah। Suralokaviharin Om Suralokaviharine Namah। Sukhasanopavishta Om Sukhasanopavishtaya Namah। Sundara Om Sundaraya Namah। Ghana Om Ghanaya Namah। Ghanarupa …